Du er logget inn som

 

Organisasjon

Norges Husflidslag er en medlemsorganisasjon med over 350 lokale husflidslag og 19 fylkeslag. I tillegg til over 20.000 enkeltmedlemmer, er også profesjonelle husflidhåndverkere og husflidsbutikker knyttet til organisasjonen.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Her finner du vår kontaktinformasjon. For generelle henvendelser, ta kontakt på e-post: eller på telefon: 22 00 87 00.

Styret

Norges Husflidslag ledes av et styre på syv personer som velges for en periode på to år. Styrets oppgaver er blant annet å fremme forslag til budsjett og arbeidsplan for landsmøtet og gi innstilling i saker som legges frem der.

Vedtekter

Her finner du vedtekter for Norges Husflidslag, fylkeslag og lokallag. Vedtektene beskriver formelt Norges Husflidslags formål, virksomhet og organisasjonsstruktur. Endringer i vedtekter behandles på landsmøtet.

Årsmeldinger

Årsmeldingene sammenfatter Norges Husflidslag arbeid gjennom året. De gir en god oversikt over omfanget av aktiviteter, prosjekter og samarbeid organisasjonen jobber med.

Historie

Siden 1910 har Norges Husflidslag arbeidet for å fremme husflid og håndverk, kunnskap og skaperglede. Les om organisasjons historie fra det første Husflidsråd til i dag.

Historie

Fagråd

Norges Husflidslag har tre fagråd: bunad og folkedrakt, vev og tekstil, og tre og metall. Fagrådene har solid kompetanse og godt nettverk innen sine fagområder. De gir faglige råd og holder organisasjonen oppdatert på utviklingen i fagfeltet.

Strategisk plan

Den strategiske planen er et overordnet rammeverk for Norges Husflidslags retning og virksomhet de kommende årene. Norges Husflidslags mål er å fremme husflid som en levende kultur og næring.

Nyhetsbrev

Meld deg på Norges Husflidslags nyhetsbrev og hold deg oppdatert på siste nytt fra organisasjonen.

Personvern

Norges Husflidslag følger det til enhver tid gjeldende regelverk om behandling og bruk av personopplysninger. Les hele personvernerklæringen her.

0