Du er logget inn som

 

Bunad- og vevopplæringa

Bunadopplæringa og vevopplæringa er to modulbaserte kursrekker som gir grundig innføring i bunadssøm og håndveverfaget. Modulene bygger på læreplanen i henholdsvis bunadtilvirkerfaget Vg3/opplæring i bedrift og håndveverfaget Vg3/opplæring i bedrift. Kursrekkene kan gi grunnlag for å gå opp som praksiskandidat og ta svennebrev som bunadtilvirker eller håndvever.

 

Bunadopplæringa

Bunadopplæringa er et samarbeid mellom Norges Husflidslag, Studieforbundet kultur og tradisjon, Noregs Ungdomslag og Norsk Folkedraktforum. Les mer om aktørene under samarbeidspartnere.

Kursrekken er åpen for alle som ønsker å lære mer om bunadssøm, enten som grunnlag for hobby eller næring. Ettersom bunadopplæringa bygger på læreplanen for bunadtilvirkerfaget Vg3/opplæring i bedrift, kan kursrekken gi grunnlag for å gå opp som praksiskandidat og ta svennebrev som bunadtilvirker. Du må selv ta kontakt med fagopplæringskontoret i ditt fylke dersom du ønsker dette, og hver kandidat får individuell vurdering.

Bunadopplæringa består av seks moduler, samt en tilleggsmodul, som gir bred innføring i praktisk bunadssøm. Modulene er lagt opp etter vanskelighetsgrad med anbefalt rekkefølge. Du kan velge å følge hele kursrekken eller bare ta enkeltmoduler. På normert tid, vil hele kursrekken gjennomføres på tre år. Det er ingen opptakskrav for å delta på kursene, men det er en fordel med grunnleggende kunnskap om søm.

Du kan velge å følge hele kursrekken eller bare ta enkeltmoduler. På normert tid, vil hele kursrekken gjennomføres på tre år. Du kan også velge et intensivløp, hvor hele kursrekken gjennomføres på ett og et halvt år.

 

Påmelding og informasjon om bunadopplæringa

Mer informasjon om bunadopplæringa, læreplan og moduloversikt finner du her.
Påmelding til bunadopplæringa gjøres via Studieforbundet kultur og tradisjon.

I tillegg til den modulbaserte bunadopplæringa, arrangeres det mange andre kurs i bunadssøm i lokallag over hele landet. Gå til kurskalenderen og se hva som arrangeres nær deg.

 

Bunadtilvirkerfaget

Bunadtilvirkere arbeider med å utarbeide mønstre, brodere, montere og tilpasse bunader. Flere husflidsbutikker har systuer med profesjonelle bunadtilvirkere og skreddere ansatt, og mange bunadtilvirkere jobber også som selvstendig næringsutøvere.

Som bunadtilvirker er du med på å ivareta den rike og levende bunadstradisjonen i Norge. Bunadtilvirkerfaget er lite og verneverdig, men skal etterspørselen etter bunader fra fagfolk i Norge etterleves, så trengs en langt større rekruttering til faget i fremtiden.

Selv om det er behov for flere bunadtilvirkere, kan det være vanskelig å finne lærlingplass. Vestfold Husflidslag er godkjent lærlingbedrift i bunadtilvirkerfaget av Utdanningsdirektoratet, som også har bidratt med prosjektmidler. Dette er en modell som også kan være aktuell å adoptere for andre husflidslag og fylkeskommuner. Snakk med konsulenten i fylket om dette. Vestfold fylkeslag informerer dere om hvordan de har arbeidet med å få til denne modellen. Kontakt dem gjerne.

Bunadopplæringa er et tilbud utenfor det formelle opplæringssystemet. Den modulbaserte kursrekken er basert på læreplanen i bunadtilvirkerfaget og kan gi grunnlag for å gå opp som praksiskandidat og ta svenneprøve i faget.

 

Vevopplæringa

Vevopplæringa er et samarbeid mellom Norges Husflidslag og Studieforbundet kultur og tradisjon. Kursrekken er åpen for alle som ønsker å lære mer om håndveverfaget, enten som grunnlag for hobby eller næring. Ettersom vevopplæringa bygger på læreplanen for håndveverfaget Vg3/opplæring i bedrift, kan kursrekken gi grunnlag for å gå opp som praksiskandidat og ta svennebrev som håndvever. Du må selv ta kontakt med fagopplæringskontoret i ditt fylke dersom du ønsker dette, og hver kandidat får individuell vurdering.

Vevopplæringa består av sju moduler, samt en tilleggsmodul, som gir bred innføring i håndveverfaget. Modulene er lagt opp etter vanskelighetsgrad med anbefalt rekkefølge. Du kan velge å følge hele kursrekken eller bare ta enkeltmoduler. På normert tid, vil hele kursrekken gjennomføres på tre år. Det er ingen opptakskrav for å delta på kursene, men det er en fordel med grunnleggende datakunnskap da WeavePoint-programmet brukes.

 

Påmelding og informasjon om vevopplæringa

Mer informasjon om vevopplæringa, læreplan og moduloversikt finner du her. Påmelding til vevopplæringa gjøres via Studieforbundet kultur og tradisjon.

I tillegg til den modulbaserte vevopplæringa, arrangeres det mange andre kurs innen vev  i lokallag over hele landet. Besøk kurskalenderen og se hva som arrangeres nær deg.

0