Du er logget inn som

 

Opplæring og utdanning

Norges Husflidslag tar vare på tradisjonshåndverk ved å lære det videre. Vi tilbyr et bredt spekter kurs og aktiviteter for alle nivåer og jobber aktivt for å styrke offentlig utdanning innen våre fagområder. I tillegg tilbyr vi modulbaserte utdanningsløp innen bunadtilvirkerfaget og håndveverfaget.

Opplæring og utdanning er en viktig del av Norges Husflidslags arbeid med å ta vare på tradisjonshåndverk og holde kulturarven levende. Vi har flest opplæringsarenaer i landet innen fagområdene bunad, vev, tredreiing, smiing og andre husflids- og håndverksteknikker.

Norges Husflidslag arbeider aktivt for mer husflid og håndverk i skolen, bedre utdanningstilbud innen våre fagområder og for å heve husflidshåndverk som næring. Kunnskap og utdanning er viktig for en styrket bransje. Norges Husflidslag arbeider blant annet med informasjonsarbeid i skoler, og påvirkning gjennom faglige råd og innspill på læreplaner og høringer knyttet til utdanning.

Kurs og aktiviteter for alle nivåer

Tradisjonshåndverk er håndbåren kunnskap, overført gjennom generasjoner. Norges Husflidslag jobber for å ta vare på denne verdifulle kompetansen og dele den videre.

Derfor er en stor del av Norges Husflidslags virksomhet å skape gode møteplasser hvor folk kan dele, lære og lage sammen. Det arrangeres et bredt spekter kurs, temakvelder og samlinger i husflidslag rundt om i landet. Dette er gode, uformelle arenaer for å ivareta og lære tradisjonshåndverk. Her får du innblikk i et fagområde og muligheten til å se, lære og utforske materialer og teknikker. Senere kan du fordype deg i en teknikk og oppleve gleden av å mestre et håndverk.

Norges Husflidslag arrangerer i tillegg organisasjonskurs, kurs for kurslærere og veilederkurs for voksne som arbeider med barn og ungdom. Husflidhåndverkere tilbys egne seminarer og ulike opplæringstilbud gjennom sine regionale håndverkerlag.

Barn og ungdom

Ung Husflid er barne- og ungdomssatsningen i Norges Husflidslag og omfatter aldersgruppen opp til 26 år. I Ung Husflid får barn og ungdom mulighet til å leke med materialer og teknikker, og kjenne gleden av å arbeide med hendene. Tradisjonelle husflidsteknikker læres videre til nye generasjoner og vår verdifulle kulturarv holdes levende.

Det er Ung Husflid-grupper i mange lokallag spredt over hele landet. Her kan barn og ungdom komme sammen i en trygg atmosfære og med kyndige veiledere få leke og eksperimentere med materialer og farger. Mange husflidslag samarbeider med skolen, SFO, Den Kulturelle Skolesekken, lokale museum eller andre organisasjoner. Flere lag har også egne sommerskoler og aktiviteter spesielt for barn og ungdom i sommerferien.

Ung Husflid har i tillegg egne nasjonale prosjekter og er ofte å finne på større arrangement, som Dyrsku’n, Rennebumartnan og Verdens kuleste dag.

Fordypning i bunad og vev

Norges Husflidslag er medarrangør og gir faglig veiledning til modulopplæringa innen bunadtilvirkerfaget og håndveverfaget. Bunadopplæringa er et samarbeid mellom Norges Husflidslag, Studieforbundet kultur og tradisjon, Noregs Ungdomslag og Norsk Folkedraktforum. Vevopplæringa arrangeres i samarbeid med Studieforbundet kultur og tradisjon. Begge disse opplæringsmodulene kan gi grunnlag for å gå opp som praksiskandidat og ta svennebrev som bunadtilvirker eller håndvever.

Les mer om bunad- og vevopplæringa.

Flere kurstilbydere innen håndverksfag

Hjerleid skole og handverkssenter samler flere kulturbaserte næringer i Dovre. Her er Hjerleid Handverksskole, Senter for Bygdekultur, Dovre Handverkssenter og andre private bedrifter. Hjerleid Handverksskole tilbyr videregående utdanning innen tradisjonshåndverk i fagene trearbeid, tømrer, smed, søm og tekstil, overflateteknikk og håndverk, design og produktutvikling. Dette er utdanningstilbud på Vg1 og Vg2 nivå, som gir grunnlag for lærlingplass eller videre utdanning på fagskole eller høyskole. Skolen tilbyr i tillegg treskjæring på Vg3 nivå som leder til svenneprøve i faget.

Senter for Bygdekultur er et kompetansesenter innenfor tre og håndverk som tilbyr sommerkurs, åpent for alle interesserte. Hver vår arrangeres i tillegg TREseminaret her. Hjerleid Handverksskole og Senter for Bygdekultur eies av Norsk Kulturarv og Studieforbundet kultur og tradisjon. Det er tradisjon for at Norges Husflidslag har en representant i styret.

Raulandsakademiet er et kurs og aktivitetssenter i Telemark. Her tilbys kurs i mange ulike håndverksteknikker, blant annet innen trearbeid og tradisjonell byggeteknikk, tekstil og søm, bunad og sølvarbeid. Som medlem i Norges Husflidslag får du rabatterte priser på kurs.

Vestnorsk kulturakademi på Voss i Vestland fylke, tilbyr videreutdanning på høyskole- og universitetsnivå, samt en rekke kortere kurs innen ulike håndverksteknikker. Kurstilbudet er innenfor tre fagområder: mat og regional utvikling, byggeskikk og bygningsvern, og tekstilkultur. Alle tilbudene er deltidsstudier, og er tilrettelagt slik at de kan gjennomføres ved siden av jobb eller andre studier. Tekstilkultur 1 og 2 tilbys i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet.

Vea, Norges grønne fagskole tilbyr fagskoleutdanning innen gartnerfaget og andre håndverksfag, og ligger i Moelv nord for Hamar i Innlandet fylke. Vea har hatt en mesterutdanning for håndverkere med svenne- eller fagbrev. Den inkluderer bedriftsledelse, fagledelse og fagfordypning, og utdanningen gir grunnlag for å søke om mesterbrev innen ditt fagfelt. Denne utdanningen tilbys ikke i 2024.

Plus-skolen i Fredrikstad i Viken fylke er en privat videregående skole som tilbyr utdanning innen en rekke håndverksfag. Dette inkluderer videregående opplæring innen gullsmedfaget, skomakerfaget, båtbygger- og trebåtbyggerfaget, i tillegg til Vg1 Håndverk, design og produktutvikling.

Møbelsnekkerskolen i Askim i Viken fylke er en privat skole som tilbyr videregående utdanning innen møbelsnekkerfaget; Vg1 Håndverk, design og produktutvikling og Vg2 Trearbeid.

Tradisjonshåndverk opplæringskontor og kompetansesenter (Trhå) tilbyr lærlingplasser innen tradisjonshåndverk gjennom sitt læringprogram. Trhå har et nettverk av lærebedrifter knyttet til seg innen en rekke ulike håndverksfag. Trhå er knyttet til Museene i Akershus i Viken fylke.

Småfag, opplæringskontoret for små håndverksfag ligger i Oslo. Opplæringskontoret for små håndverksfag er et interessekontor som eies av de bedriftene som har lærlinger i sitt system. De er godkjent opplæringskontor i Oslo og Akershus, Østfold, Buskerud og Innlandet, Møre og Romsdal samt Troms, Vestfold og Telemark.

0