Du er logget inn som

 

Historie

I over 100 år har Norges Husflidslag jobbet for å fremme husflid og håndverk, kunnskap og skaperglede. Organisasjonen ble stiftet 12. Oktober 1910, under navnet Norges Husflidsforbund, og samlet husflid og kunsthåndverk i et nasjonalt fellesskap.

Aarsberetning for foreningen Norsk Husflids Venner for Trondhjem og omegn i 1892, Lie og Sundts Bogtrykkeri 1893, Trondhjem. Foto Louisa Bond.

 

Begynnelsen

«Dets formaal er at tilveiebringe et frugtbringende samarbeide, at fremme husfliden og at lede den i ret spor i økonomisk og æstetisk henseende.» Slik lyder del av §1 av «Love for Norges Husflidsforbund» vedtatt 12. oktober 1910.

Flere lokale husflidsforeninger var allerede etablert rundt om i landet, bl.a. Husflidsforeningen for Bergen By og Stift, etbl. 1895, og Foreningen Norsk Husflids Venner for Trondheim og omegn, etabl. i 1887. Nå gikk de lokale husflidslagene sammen med kunstindustrimuseene og industriskolene for å stifte Norges Husflidforbund, senere Norges Husflidslag.

Det første Husflidsråd

Det første Husflidsråd besto av Arkitekt Kielland, Fru Helene Kielland, Assessor Holtan, formann Direktør H. Grosch og Fabrikkeier Erichsen.

Det opprinnelige Husflidråd er i dag utvidet med et sekretariat i Oslo og i underkant av 20 regionale husflidskonsulenter som jobber i hvert sitt distrikt.

På begynnelsen av 1930-tallet skiftet organisasjonen navn fra «Norges Husflidsforbund» til «Norges Husflid- og Husindustrilag», og ordningen med fylkeshusflidslag ble innført. I 1935 gjorde endringer i statstilskuddet at medlemskontingent ble innført. I 1952 fikk organisasjonen sitt nåværende navn, «Norges Husflidslag».

 

Fra v.: Det første Husflidsråd 1910, hentet fra Norges Husflid- og Husindustrilag gjennom 30 år, utgitt av Husflidstyret, Oslo 1940. Love for Norges Husflidsforbund, hentet fra Landsmøter for Husflid I-V: Referat av forhandlingerne ved 3die landsmøte for husflid avholdt i Trondhjem 10de – 12te oktober 1910, Aktietrykkeriet i Trondhjem, 1911. Husflidsforeningen for Bergen By og Stift, Aarsberetninger 1895-1899, Griegs Boktrykkeri 1900, Bergen. Foto Louisa Bond.

Magasinet Norsk Husflid

I mer enn 50 år har magasinet Norsk Husflid formidlet inspirerende fagartikler og reportasjer innen husflid og håndverk. Første utgave ble utgitt i februar 1966. Der kunne man lese om Eilert Sundt, samfunnsforskeren fra 1800-tallet som omtales som «norsk husflids grand old man». I tillegg var det reportasjer og reisebrev, oppskrifter på neverfletting og broderiteknikken smøyg, og annonser fra gamle klassikere som Rauma garn og Solberg Spinneri.

Abonnementsprisen i 1966 var den nette sum av kr. 15 pr. år. I dag koster det noe mer, men fremdeles er Norsk Husflid pakket med reportasjer og inspirasjon, nyheter fra fagfeltet og fine oppskrifter på ting du kan lage selv.

Kurs og opplæring

Opplæring har vært en sentral del av Norges Husflidslags arbeid gjennom tidene. Det begynte med husflidsskoler, ambulerende kursvirksomhet og slagord som «Hjelp til selvhjelp». I dag tilbys kurs over hele landet i en rekke ulike teknikker, enten du er nybegynner eller øvet.

I 30 år var idylliske Holmen Gård i Gjerstad i Agder senter for kurs og møter i Norges Husflidslag. I 1976 tok Norges Husflidslag over Holmen gård for en symbolsk sum og tok på seg den omfattende restaureringsjobben med å gjøre gården i brukbar stand. Gården er opprinnelig fra 1800-tallet og skal ha vært feriested for en velstående reder fra Risør. Fra 2006 er det private aktører som har tatt over driften.

Ung Husflid

Å lære et håndverk er gøy og utfordrende! En viktig del av Norges Husflidslags arbeid er å dele skaperglede med nye generasjoner. Vi jobber for at barn og ungdom skal få mulighet til å leke med materialer og kjenne mestringsfølelsen av å lage ting selv.

Siden satsningen Ung Husflids begynnelse i 2008, har nå over 100 lokale husflidslag etablert egne Ung Husflid-grupper med aktiviteter spesielt for barn og ungdom. I tillegg er det samlet hundrevis av prosjekter på fine ting barn og ungdom kan lage selv.

Vårt arbeid

Fremdeles samler Norges Husflidslag husflid og håndverksfeltet i Norge, med regionale og lokale husflidslag, husflidhåndverkere og håndverkerlag, husflidsbutikker, og flere tusen enkeltmedlemmer. Organisasjonen arbeider utrettelig for å formidle tradisjonshåndverk og holde vår felles kulturarv levende.

Hjelp oss å ta vare på kunnskap bygget opp gjennom generasjoner! Bli medlem og støtt arbeidet vårt.

0