Du er logget inn som

 

Styret

Norges Husflidslag ledes av et styre på syv personer som velges for en periode på to år. Styrets oppgaver er blant annet å fremme forslag til budsjett og arbeidsplan for landsmøtet og gi innstilling i saker som legges frem der. Styret har overordnet ansvar for regnskap og revisjon, og det er styrets oppgave å tilsette administrerende direktør.

Fra venstre: Paula Midtbø, Merete Mattson, Edmund Bull-Sveen, Agnete Sivertsen, Barbro Storlien, Kristin Rasmussen, Åshild Føllesdal og Ellen Holtan Folkestad. Ikke avbildet: Tove Lindberget, Ola Dybendal og Reidunn Lien Horgen. Foto: Ola Dybendal.

Styret består av styreleder og fem styremedlemmer som velges på landsmøtet og ett styremedlem som velges blant Norges Husflidslags ansatte. I tillegg er det tre varaer og en personlig vara for de ansatte. Styrets leder representerer Norges Husflidslag utad.

 

Barbro Tronhuus Storlien
Styreleder
997 98 292

Agnete Sivertsen
Styremedlem
959 34 698

Ellen Holtan Folkestad
Styremedlem
950 20 801

Edmund Bull-Sveen
Styremedlem
932 22 008

Merete Mattson
Styremedlem
75 19 19 10

Tove Lindberget
Styremedlem
901 76 256

Ola Dybendal
Styremedlem, ansattes representant
404 42 810

 

Åshild Føllesdal
1.varamedlem
986 52 262

Paula Midtbø
2. Varamedlem
950 51 347

Kristin Borge Rasmussen
3. Varamedlem
916 08 902

Reidunn Lien Horgen
Vara for ansattrepresentant
908 55 867

 

Styremøtereferat

2023

 

2022

Referat styremøte 1 – 2022

Referat styremøte 2 – 2022

Referat styremøte 3 – 2022

Referat styremøte 4 – 2022

Referat styremøte 5 – 2022

Referat styremøte 6 – 2022

Referat styremøte 7 – 2022

Referat styremøte 8 – 2022

 

2021

Referat styremøte 30. november 2021

Referat styremøte 20. august 2021 – 1

Referat styremøte 20. august 2021 – 2

Referat styremøte 4. juni 2021

Referat styremøte 19. mai 202

Referat styremøte 3. februar 2021

Referat styremøte 6. januar 2021

 

2020

Referat styremøte 8. desember 2020

Referat styremøte 23. oktober 2020

Referat styremøte 2. september 2020

Referat styremøte 18. juni 2020

Referat styremøte 29. april 2020

Referat styremøte 17. mars 2020

Referat styremøte 12. februar 2020

 

2019

Referat styremøte 7. november 2019

Referat styremøte 10. september 2019

Referat styremøte 6. juni 2019

Referat styremøte 28. mars 2019

Referat styremøte 29. januar 2019

 

2018

Referat styremøte 30. oktober 2018

Referat styremøte 11.-12. september 2018

Referat styremøte 12. april 2018

Referat styremøte 27. februar 2018

 

2017

Referat styremøte 14. november 2017

Referat styremøte 11. september 2017

Referat styremøte 8. juni 2017

Referat styremøte 4. april 2017

Referat styremøte 10. februar 2017

 

2016

Referat styremøte 16. november 2016

Referat styremøte 14. september 2016

Referat styremøte 2. juni 2016

Referat styremøte 19. april 2016

Referat styremøte 17.-18. februar 2016

 

2015

Referat styremøte 25. november 2015

Referat styremøte 26. oktober 2015

Referat styremøte 9. september 2015

Referat styremøte 9. april 2015

Referat styremøte 9. februar 2015

 

2014

Referat styremøte 10. november 2014

Referat styremøte 2.-3. september 2014

Referat styremøte 12. juni 2014

Referat styremøte 22. mai 2014

Referat styremøte 7. mai 2014

Referat styremøte 8. april 2014

Referat styremøte 11. februar 2014

0