Du er logget inn som

 

Landsmøte

Hordaland Husflidslag ønsker Landsmøte i Norges Husflidslag velkommen til vakre Bergen, 10.-12, juni. Det inviteres til en helg med en tur til Oleana, Hillesvåg Ullvarefabrikk eller Oselvarverkstaden på Os, smakfulle middager, guidet tur i Bergen by og et yrende liv i sentrum med husflidsmarked med lokale husflidslag og husflidshåndverkere fra Vestland. Velkommen til Bergen, byen mellom de 7 fjell.

 

 

Innkalling og foreøpig saksliste
Sendt til alle medlemsgrupper 4. mars

Innkalling og foreløpig saksliste til landsmøte 2022

 

Landsmøtesaker
Sendt til alle påmeldte 10. mai

Velkommen til Norges Husflidslags Landsmøte 2022
LM 2022 – Landsmøtesaker

Vedlegg LM Sak 3 2022 – Revisjonsberetning Norges Husflidslag 2021
Vedlegg LM Sak 3 2022 – Styrets melding 2021
Vedlegg LM Sak 3 2022 – Årsregnskap Norges Husflidslag 2021
Vedlegg LM Sak 5 2022 – Strategisk plan
Vedlegg LM Sak 9 2022 – Innstilling fra valgnemnda 2022-2024
Vedlegg LM Sak 10 2022 – Søknad Landsmøte 2024 Nordland
Vedlegg LM Sak 10 2022 – Søknad Landsmøte 2024 Telemark

LM 2022 – Fullmaktskjema sendes til innen 1. juni

Årsmeldingen for 2021 kan lastes ned her.

 

Landsmøteprogram
Fredag 10. juni
12.30 Registreringen åpner, Hotell Norge, Nedre Ole Bullsplass 4
14.00 Offisiell åpning av Landsmøte 2022 av fylkesordfører Jon Askeland og fylkesleder Gina Blomberg, etterfulgt av buekorps og brassband, Hotel Norge
14.30 Landsmøtesaker
16.30 Besøk til Husfliden Bergen, Vågsallmenningen 3
19.30 Middag på Parken

Lørdag 11. juni
09.00 Landsmøtesaker
11.00 Utflukt til Hillesvåg Ullvarefabrikk, Oleana eller Oselvarverkstaden
15.00 Husflidsmarked på Torgalmenningen
17.00 Landsmøtesaker
20.00 Festmiddag, Hotel Norge

Søndag 12. juni
09.00 Byvandring med guide
11.00 Landsmøtesaker
16.00 Avslutning (omtrentlig klokkeslett)

Utsendinger

  • Hvert fylkeshusflidslag kan møte med inntil 3 utsendinger på landsmøtet. Leder er selvskreven. De øvrige, samt eventuelt observatører, velges på årsmøtet i fylkeshusflidslagene.
  • Husflidsutsalgene, medlemsbutikker, kan møte med 1 utsending.
  • Husflidhåndverkere organisert i lag kan møte med 1 utsending fra hvert lag.
  • Alle valg av utsendinger med varautsendinger skal meldes til Norges Husflidslag senest en måned før landsmøtet, med mindre annet er bestemt.

Landsmøtet er Norges Husflidslag øverste myndighet, og avholdes normalt annethvert år. For at landsmøtet skal være den demokratiske møteplassen vi alle ønsker at det skal være, er det viktig at flest mulig av lokal – og fylkeslagene sender utsendinger til møtet.

 

Vi ønsker velkommen til landsmøte 2022!

0