Du er logget inn som

 

Landsmøte

Hordaland Husflidslag ønsker Landsmøte i Norges Husflidslag velkommen til vakre Bergen, 10.-12, juni. Det inviteres til en helg med en tur til Oleana, Hillesvåg Ullvarefabrikk eller Oselvarverkstaden på Os, smakfulle middager, guidet tur i Bergen by og et yrende liv i sentrum med husflidsmarked med lokale husflidslag og husflidshåndverkere fra Vestland. Velkommen til Bergen, byen mellom de 7 fjell.

 

 

Utsendinger

  • Hvert fylkeshusflidslag kan møte med inntil 3 utsendinger på landsmøtet. Leder er selvskreven. De øvrige, samt eventuelt observatører, velges på årsmøtet i fylkeshusflidslagene.
  • Husflidsutsalgene, medlemsbutikker, kan møte med 1 utsending.
  • Husflidhåndverkere organisert i lag kan møte med 1 utsending fra hvert lag.
  • Alle valg av utsendinger med varautsendinger skal meldes til Norges Husflidslag senest en måned før landsmøtet, med mindre annet er bestemt.

Landsmøtet er Norges Husflidslag øverste myndighet, og avholdes normalt annethvert år. For at landsmøtet skal være den demokratiske møteplassen vi alle ønsker at det skal være, er det viktig at flest mulig av lokal – og fylkeslagene sender utsendinger til møtet.

0