Du er logget inn som

 

Bli Husflidhåndverker

Er du næringsdrivende innen husflid og håndverk, kan du søke om å få tildelt medlemskap i Norske Husflidhåndverkere. Som medlem av Norske Husflidhåndverkere får du tilgang til faglig nettverk, ulike næringsutviklingstiltak og profilering gjennom Norges Husflidslag.

Margrethesmykker av Gry Grindbakken. Foto: Gry Grindbakken

Medlemsfordeler

Markedsføring

Profilering på arrangement og aktiviteter.
Norske Husflidhåndverkere blir profilert på arrangementer og aktiviteter i samarbeid med lokallag og husflidskonsulenten i regionen.

Profilering overfor Norges Husflidslags medlemsbutikker.
Over 30 husflidsbutikker er medlem av Norges Husflidslag, og det arrangeres møteplasser mellom butikkene og håndverkere.

Bedriftsoppføring på Norges Husflidslags nettside.
Hver håndverker presenteres i oversikten over Norske Husflidhåndverkere på Norges Husflidslags nettsider med bilde og informasjon. Her kan besøkende lese mer om bedriften, og finne kontaktinformasjon, nettsider og sosiale medier.

Synlighet og promotering på sosiale medier.
Norske Husflidhåndverkere får synlighet og promotering på Norges Husflidslags digitale medier på Facebook og Instagram, som taler direkte til medlemsmassen og organisasjonens følgere. Norske Husflidhåndverkere har i tillegg en egen Facebook-side.

 

Faglige nettverk

Samarbeid med husflidskonsulenten i regionen.
Husflidskonsulentene jobber aktivt i sine regioner med å dele fagkunnskap og fremme interessen for husflid og håndverk. Husflidskonsulentene har et stort faglig nettverk og god kjennskap til bransjen. De kan bidra med utvikling av bedriften gjennom formidling av fagkurs og møter i nettverksgrupper.

Faglig påfyll og nettverksbygging.
Norges Husflidslag skaper gode møteplasser for samarbeid, idéutveksling og faglig påfyll gjennom ulike arrangementer, seminarer og fagdager. Eksempler på dette er regionale fagdager for håndverkere og Fagdagane for bunad og folkedrakt.

Tilknytning til internasjonalt fagnettverk.
Norske Husflidhåndverkere får tilknytning til European Folk Art and Craft Federation (EFACF) gjennom Norges Husflidslags medlemskap i organisasjonen. Dette er et faglig nettverk, med muligheter for å delta på internasjonale prosjekter, som messer og utstillinger.

Norske Husflidhåndverkere inviteres inn i lukket gruppe på sosiale medier for idéutveksling, samarbeid, nettverksbygging og utveksling av informasjon.

 

Politisk arbeid som fremmer næringen

Styrket utdanning innen tradisjonshåndverk.
Norges Husflidslag arbeider aktivt for mer husflid og håndverk i skolen og for å styrke offentlig utdanning innen våre fagområder. Dette innebærer blant annet informasjonsarbeid i skoler, påvirkning gjennom faglige råd og innspill på høringer knyttet til utdanning.

Bedre rammebetingelser.
Norges Husflidslag samarbeider med Norsk håndverksinstitutt og NHO Handel for å heve kompetansen, og for å bedre rammebetingelsene for næringsutøvere innen husflid og håndverk.

Samarbeid med vårt næringsteam.
Norges Husflidslag har næringsutvikling som et viktig satsningsområde, og Team Næring består av husflidskonsulenter som jobber aktivt med dette feltet. Tiltak iverksettes på alle nivå i organisasjonen og med flere eksterne samarbeidspartnere.

 

Medlemskap i arbeidsgiverorganisasjon

Norske Husflidhåndverkere kan få en gunstig avtale med NHO, gjennom sitt medlemskap i Norges Husflidslag. Her kan bedriften søke om tilskudd til kurs og kompetanseheving, delta på møteplasser for næringsutøvere i fylket og få juridisk veiledning.

 

Demokrati og påvirkningsmuligheter

Norske Husflidhåndverkere deltar på Norges Husflidslags landsmøter og har mulighet til å påvirke næringsrelaterte tiltak gjennom delegater i fylkeshåndverkerlagene. Det kan også fremmes saker gjennom arbeidsutvalget for håndverkerne (AU). Kontaktinformasjon og retningslinjer for Arbeidsutvalget finner du her.

 

Materiell og gode rabatter

Produktmerke, medlemsdiplom og plakett.
Alle medlemmer av Norske husflidhåndverkere får tilsendt produktmerke og medlemsdiplom. I tillegg kan plakett bestilles til rabattert pris.

Som medlem mottar du magasinet Norsk Husflid fem ganger i året med nyheter og reportasjer fra fagfeltet.

Rabatterte priser i Norges Husflidslags nettbutikk.
Norske Husflidhåndverkere får 20-25% rabatt på Norges Husflidslags egne bøker og hefter (10% på nye utgivelser) og rabatter på alle andre varer i Norges Husflidslags nettbutikk.

Gode rabatter hos våre samarbeidspartnere.
Som medlem av Norske Husflidhåndverkere kan du nyte gode rabatter i de fleste husflidsbutikker og hos utvalgte samarbeidspartnere. Fullstendig oversikt over rabattavtaler finner du her.

 

Mulighet for utvidet medlemskap

Regionale håndverkerlag.
Norske Husflidhåndverkere har mulighet til å utvide medlemskapet og bli del av regionale håndverkerlag. Aktiviteter og tilbud i håndverkerlagene varierer i de ulike regionene. Undersøk hva som tilbys i ditt område ved å ta kontakt med husflidskonsulenten i regionen eller håndverkerlaget direkte.

Tilknytning til et lokallag.
Husflidhåndverkere som allerede er medlem av et lokallag, eller ønsker å være det, har mulighet til dette som «multimedlem». Huk av for «multimedlem» i søknadsskjema. Søknadsskjema finner du her.

Opptakskriterier

Alle medlemmer av Norske Husflidhåndverkere må oppfylle følgende kriterier:

Bedriften må være registrert i Brønnøysundregisteret, det vil si som Enkeltpersonsforetak, ANS, DA, AS eller SA. Offentlig eide bedrifter og bedrifter som mottar betydelig støtte fra det offentlige kan ikke få innvilget medlemskap. Automatisk opptak gjelder kun bedrifter med én ansatt.

Produktene som danner grunnlaget for søknaden om medlemskap, må være produsert i Norge.

Bedriften og produktene må være forenelig med Norges Husflidslags grunnleggende verdier: kvalitet, tradisjon, nærhet og skaperglede.

Søk om medlemskap

Alle medlemmer av Norske Husflidhåndverkere har svennebrev eller tilsvarende utdanning, eller er vurdert av en fagjury basert på sitt arbeid. Opptak er fortløpende og organiseres av Norges Husflidslags Team Næring. Ta kontakt for mer informasjon.

 

Automatisk opptak

Har du svennebrev, tilsvarende utdanning eller høyere håndverksutdanning innen ditt fagområde? Da kan du søke om automatisk opptak i Norske Husflidhåndverkere. Vær oppmerksom på at automatisk opptak kun gjelder bedrifter med én ansatt.

Huk av for automatisk opptak i søknadsskjema.

Opptak med fagjury

Har du ikke har relevant utdanning, kan du likevel bli kvalifisert som medlem i Norske Husflidhåndverkere gjennom en vurdering av ditt arbeid av en fagjury.

For opptak med juryering må produktene være av god håndverksmessig utførelse, og vil vurderes i forhold til materialer, form, farge og dekor, fremstillingsteknikk, bruksområde og originalitet. Produktene må være produsert i Norge og bedriften må eie rettighetene til produktene.

I tillegg vurderes det faglige nivået til bedriftens produktansvarlige. Dette innebærer å se på relevant utdanning, realkompetanse eller praksis, deltagelse på nasjonale juryerte utstillinger, eller mottatt designpris eller tilsvarende på regionalt eller nasjonalt nivå. Produktansvarlig er å forstå som en person som er ansvarlig for å sikre god design og kvalitet på produktene, og har håndverksfaglig kompetanse.

Huk av for opptak med juryering i søknadsskjema.

Vi er her for deg

Norges Husflidslag har et stort nettverk, dyp forankring innen feltet og solid fagkunnskap. Vi jobber for en bærekraftig bransje og et samlet fagfelt. Bruk organisasjonen og kontakt oss gjerne.

Leder for Team Næring
Arild Larsen: / 482 48 284

Direktør i Norges Husflidslag
Marit Jacobsen: / 915 80 781

0