Du er logget inn som

 

Bli medlemsbutikk

Medlemsbutikkene våre er viktige støttespillere for Norges Husflidslags arbeid. Sammen står vi styrket som fagfelt og næring, og kan fremme verdien av kvalitetshåndverk og vår rike bunadstradisjon. I tillegg får medlemsbutikkene en rekke gode fordeler som markedsføring, tettere samarbeid og faglige ressurser.

Sunnfjordsbunad. Foto: Anne Marte Før

Husflidsbutikkene er tradisjonsbærere med lang erfaring som faghandlere innen bunad og husflid. Vil du se om din butikk kvalifiseres til medlemskap, ta kontakt med vårt næringsteam.

Norges Husflidslag jobber aktivt for å heve husflid og håndverk som næring. Vi har dyp forankring innen feltet med et nettverk av profesjonelle husflidhåndverkere og bred oppslutning av medlemmer. Slik kan vi arbeide helhetlig med å styrke bransjen og nå ut til riktig målgruppe. Som medlemsbutikk i Norges Husflidslag er bedriften en verdifull støttespiller arbeidet med å styrke fagfeltet og fremme tradisjonshåndverk. I tillegg får medlemsbutikker mange gode fordeler.

Medlemsfordeler for husflidsbutikker

Markedsføring

 • Presentasjon av butikken på Norges Husflidslag sin hjemmeside http://www.husflid.no/husfliden i lag med de andre butikkene i organisasjonen.
 • Profilering av butikken gjennom arrangement og aktiviteter i samarbeid lokallag, håndverkere og konsulenten i fylket.
 • Rekruttering av nye kunder gjennom samarbeid med de ulike medlemsgruppene i organisasjonen.
 • Fremover vil vi innlede et samarbeid med Michelangelo Fundation i satsingen Homo Faber Guide, et internasjonalt nettverk for å synliggjøre dyktige husflidshåndverkere og forselgere av kvalitetshusflid og håndverk utover Norges grenser. Mer info kommer.

 

Samarbeid med konsulenten

 • Norges Husflidslag har ansatt konsulent i alle fylker. Konsulenten er nærmeste samarbeidspart i fylket med butikker som en sentral del av sine oppgaver.
 • Vi kan tilby spesialtilpasset opplæring for ansatte i butikken på forespørsel og faglig innhold på kundekvelder m.m. Spesielt innen områder i Norges Husflidslag sin Strategiske plan 2023 – 2026, som har Holdbart som satsingsområde. Her konsentrerer vi oss særlig om materialkunnskap, håndverk og husflid som kan bidra til å gjøre oss til mer ansvarlige forbrukere. Dette er kostnadsfritt for butikken.
 • Konsulenten har et stort nettverk og bidrar gjerne til utvikling av butikken som en arena for formidling av fagkompetanse og tradisjonshåndverk.

 

Faglige arenaer og digitalt kunnskapsakademi

 • Norges Husflidslag arrangerer gode møteplasser som åpner for samarbeid og idèutveksling i butikkfellesskapet. Her kan f.eks. nevnes Kveldsarrangementet, Fagdager for bunad og folkedrakt, Ullkonferanse m. m. I tillegg ønsker vi å gjøre det enklere for våre medlemsbutikker å holde seg faglig oppdatert. Derfor oppfordrer vi til å delta på våre spennende webinarer som tar opp viktige og relevante tema med høy faglig kvalitet for medlemsbutikker.

 

Lærlingprosjekt

 • Vestfold Husflidslag har gjennomført et prosjekt som lærlingbedrift med ansvar for en bunadtilvirkerlærling.
 • Vi ønsker å starte slike pilotprosjekt i flere fylker. Snakk med konsulenten i fylket om dette. Vestfold fylkeslag informerer dere om hvordan de har arbeidet med å få til denne modellen. Kontakt dem gjerne.http://www.husflid.no/lokallag/vestfold/kontakt.

 

Medlemskap i arbeidsgiverorganisasjon

 • Gjennom medlemskap i Norges Husflidslag kan butikken få gunstig avtale med organisasjonen NHO. De fleste andre butikkene er medlem i NHO. Her kan man bl.a. søke om tilskudd til kurs og kompetanseheving av ansatte, delta på møteplasser for arbeidsgivere/næringsutøvere i fylket, få juridisk veiledning i personalsaker osv.

 

Bunad og folkedrakt

For Norges Husflidslag er det viktig at kunnskapen om alle delene av bunadstilvirkningen holdes i hevd.

Næringsutvikling

Strategisk plan for Norges Husflidslag har næring som et av tre hovedsatsingsområder. I utkast til ny strategisk plan i perioden 2023-2026 har landsmøtet 2022 vedtatt følgende:

Visjon: Husflid som levende kultur og næring

 • Forsterke merkevaren husflidshåndverk.
 • Stimulere til bærekraftig og lønnsom produksjon og omsetning.
 • Styrke kunnskapen om og etterspørsel etter småskala og lokalproduserte kvalitetsprodukter.
 • Tilby aktuell kompetanseheving for næringsdrivende.
 • Synliggjøre butikkene som faghandel med høy kvalitet og unik kompetanse.

Team næring, som består av fire konsulenter, har hovedfokus på dette feltet. Tiltak iverksettes på alle nivå i organisasjonen og med flere eksterne samarbeidspartnere.

 

Demokrati og påvirkningsmuligheter

Butikkene deltar på våre landsmøter og har der mulighet til å påvirke hvilken retning organisasjonen skal gå i. Neste landsmøte er i Bodø sommeren 2024.


0