Du er logget inn som

 

Bli medlemsbutikk

Medlemsbutikkene våre er viktige støttespillere for Norges Husflidslags arbeid. Sammen står vi styrket som fagfelt og næring, og kan fremme verdien av kvalitetshåndverk og vår rike bunadstradisjon. I tillegg får medlemsbutikkene en rekke gode fordeler som markedsføring, tettere samarbeid og faglige ressurser.

Sunnfjordsbunad. Foto: Anne Marte Før

Husflidsbutikkene er tradisjonsbærere med lang erfaring som faghandlere innen bunad og husflid. Vil du se om din butikk kvalifiseres til medlemskap, ta kontakt med vårt næringsteam.

Norges Husflidslag jobber aktivt for å heve husflid og håndverk som næring. Vi har dyp forankring innen feltet med et nettverk av profesjonelle husflidhåndverkere og bred oppslutning av medlemmer. Slik kan vi arbeide helhetlig med å styrke bransjen og nå ut til riktig målgruppe. Som medlemsbutikk i Norges Husflidslag er bedriften en verdifull støttespiller arbeidet med å styrke fagfeltet og fremme tradisjonshåndverk. I tillegg får medlemsbutikker mange gode fordeler.

Medlemsfordeler for husflidsbutikker

Markedsføring

Profilering og tilgang til et nettverk av kvalitetsstemplede leverandører.
Medlemsbutikker profileres på arrangementer og aktiviteter i samarbeid med lokallag, husflidhåndverkere og husflidskonsulenten i regionen.

Synlighet og promotering til Norges Husflidslags medlemmer og følgere.
Gjennom samarbeid med de ulike medlemsgruppene i organisasjonen får medlemsbutikkene økt synlighet og mulighet til å nå en svært relevant målgruppe gjennom Norges Husflidslags medlemsmasse. Dette kan innebære deltagelse og samarbeid på arrangementer og promotering på digitale medier direkte til Norges Husflidslags følgere.

Bedriftsoppføring på Norges Husflidslags nettside.
Alle medlemsbutikker presenteres på Norges Husflidslags nettsider i oversikten over husflidsbutikker. Her kan besøkende enkelt finne sin nærmeste husflidsbutikk og gå videre til butikkens nettside og kontaktinformasjon.

 

Faglig samarbeid

Faglig samarbeid og styrket bransjenettverk.
Norges Husflidslag arrangerer gode møteplasser som åpner for samarbeid og idéutveksling i butikkfellesskapet. Det årlige Kveldsarrangementet for butikkene, Fagdagane for bunad og folkedrakt og ullkonferanse er eksempler på dette.

Samarbeid med husflidskonsulenten i regionen.
Norges Husflidslag har husflidskonsulenter i alle fylker som jobber aktivt med å dele fagkunnskap og fremme interessen for husflid og håndverk. Med et stort faglig nettverk kan husflidskonsulenten bidra til utvikling av butikken som en arena for formidling av fagkompetanse og tradisjonshåndverk. Kurs og andre aktiviteter kan arrangeres i samarbeid med husflidskonsulenten og lokal- og fylkeslag.

Kostnadsfrie arrangement i butikken i samarbeid med husflidskonsulenten.
Medlemsbutikker har mulighet til å få blant annet spesialtilpasset opplæring for ansatte i butikken og faglig innhold på kundekvelder, helt kostnadsfritt. Dette inngår som del av samarbeidet med husflidskonsulenten i regionen.

Som del av Holdbart, som er satsningsområdet i Norges Husflidslag frem mot 2022, jobber husflidskonsulentene spesielt med materialkunnskap og teknikker som fremmer klok ressursbruk, holdbarhet og lokal produksjon. Blant annet har flere butikker arrangert Fikselaug, basert på Norges Husflidslags faglige opplegg. Se et eksempel fra Norsk Flid Husfliden i Mosjøen her.

Faglige ressurser på Norges Husflidslags nettsider.
Medlemsbutikker har tilgang til faglig innhold på Min Side på Norges Husflidslags nettsider. Dette er ressurser som kan brukes av butikken eller butikkens ansatte.

 

Magasinet Norsk Husflid, produkter og materiell

Gratis infomateriell.
Medlemsbutikker kan få tilsendt gratis infomateriell, blant annet om norsk ull, og til satsningsområdet Holdbart.

5 gratis eksemplarer av Norsk Husflid.
Medlemsbutikker får tilsendt fem gratis eksemplarer av magasinet Norsk Husflid som kan videreselges eller benyttes av butikkens ansatte. Norsk Husflid gis ut fem ganger i året med nyheter og reportasjer fra fagfeltet, i tillegg til oppskrifter på prosjekter man kan lage selv.

Varer i nettbutikk til rabatterte priser.
Medlemsbutikker kan bestille bøker og utstyr i Norges Husflidslags nettbutikk til rabatterte priser.

 

Pilotprosjekter for lærlingbedrifter

Vestfold Husflidslag har gjennomført et pilotprosjekt som lærlingbedrift med ansvar for en lærling i bunadtilvirkerfaget. Norges Husflidslag ønsker å tilrettelegge for flere slike prosjekter. Er dette noe for din bedrift, ta kontakt med husflidskonsulenten i din region. Vestfold Husflidslag deler gjerne av sine erfaringer og hvordan de har arbeidet med denne modellen.

 

Medlemskap i arbeidsgiverorganisasjon

Som medlemsbutikk i Norges Husflidslag kan bedriften din få en gunstig avtale med arbeidsgiverorganisasjonen NHO. De fleste husflidsbutikkene er medlemmer i NHO. Her kan bedriften blant annet søke om tilskudd til kurs og kompetanseheving av ansatte, delta på møteplasser for arbeidsgivere og næringsutøvere i regionen, og få juridisk veiledning i personalsaker.

 

Bunad og folkedrakt

Norges Husflidslag jobber for å synliggjøre vår rike bunadstradisjon og holde kunnskapen om alle leddene i bunadsproduksjonen i hevd. Fagrådet i bunad arbeider på nasjonalt nivå med å styrke bunadopplæringa ved å arrangere kurs og seminar, og gi råd til styret om tiltak på fagfeltet som bør prioriteres. Les mer om vårt arbeid med bunad og folkedrakt.

Som medlemsbutikk støtter din bedrift Norges Husflidslags viktige arbeid med å ivareta bunadsproduksjon som en bærekraftig næring. I tillegg kan du dra nytte av et solid faglig nettverk og en styrket bransje.

 

Næringsutvikling

Norges Husflidslag jobber aktivt for å heve husflid og håndverk som næring. Det innebærer å fremme husflidshåndverk som merkevare, forbedre rammebetingelsene for næringsutøvere innen feltet og styrke produksjon og salg av husflidshåndverk. Norges Husflidslag har særlig fokus på å fremme kvalitetshåndverk som er holdbart, lokal produsert og i bærekraftige materialer.

Team Næring, som består av fire husflidskonsulenter, jobber spesielt med dette feltet. Tiltak iverksettes på alle nivå i organisasjonen og med flere eksterne samarbeidspartnere.

 

Demokrati og påvirkningsmuligheter

Medlemsbutikker kan delta på Norges Husflidslags landsmøter og har mulighet til å påvirke organisasjonens arbeid og retning.


Vi er her for din bedrift!

Norges Husflidslag har et stort nettverk, dyp forankring innen feltet og solid fagkunnskap. Vi jobber for en bærekraftig bransje og et samlet fagfelt. Husflidsbutikkene som er medlem av Norges Husflidslag skal gjenspeile organisasjonens grunnleggende verdier: bærekraft, tradisjon, skaperglede, kunnskap og ferdighet. Medlemskontingenten er 1 promille av brutto årsomsetning. Bruk organisasjonen og kontakt oss gjerne.

Team Næring
/ 22 00 87 00

Direktør i Norges Husflidslag
Marit Jacobsen: / 91 58 07 81

0