På denne siden får du og ditt lokallag tips til hvordan dere kan arrangere Ung husflid-aktivitet i deres lokallag. Dere finner maler til årshjul, råd for hvordan arrangere sommerskoler, og tips og triks for kreative jule- og påskeverksted

Årshjul

Dersom lokallaget ditt har Ung Husflid-aktiviteter flere ganger i året, kan et årshjul være et godt hjelpemiddel for holde oversikten. Her kan man fylle ut hvor og når aktiviteten skal være, hva aktiviteten er og hvem som har ansvaret.

Bruk gjerne årshjulet til å planlegge møter og annet som inngår i arbeidet som UH-instruktør. Det er også laget en fiktiv plan, som viser hvordan dere KAN bruke årshjulet. Denne kan også lastes ned, endres og tilpasses dersom det er ønske om det.

Last ned maler her:

Sommerskole og aktivitetsuke

 

 • Lokale: Om lokallaget ikke har egnede lokale, kan man høre med for eksempel lokale museum om et samarbeid med dem.
 • Veiledere og assistenter: Lag egne arbeidsavtaler.
 • Økonomi: Lag budsjett. Hugs at det er mulig å søke midler flere steder, for eksempel Sparebankstiftelsen, kommunen og andre lokale aktører.
  Kanskje den lokale butikken kan sponse frukt og drikke?
 • Planlegging: Lag ukeplan, påmeldingsskjema og informasjonsskriv til foreldre/foresatte.
  Ukeplanen bør inneholde plan for grupper og aktiviteter.
  Påmeldingsskjemaet bør ha informasjon om allergier/sjukdommer eller andre hensyn og kontaktinformasjon til foresatte/foreldre.
  Informasjon til foreldre/foresatte bør inneholde tider for levering og henting og telefonnummer til kontaktperson på sommerskolen.
 • Risikovurdering: Lag en plan for kva man skal gjøre og hvem som har ansvar dersom noe skulle skje. Heng opp lapper med nødnummer ulike steder og ha førstehjelpsskrin tilgjengelig flere steder.

Hugs at dersom kurset går over minst 4 timar og det er 4 eller fleire deltakrar som er 14 år og oppover, så kan arrangøren søke vaksenopplæringsstøtte frå Studieforbundet Kultur og Tradisjon.

 

Last ned nyttige dokumenter her:

 

 

Jule- og påskeverksted

For å gjennomføre vellykka påske- og juleverksted er det noen ting som kan være lurt å tenke gjennom når man skal planlegge.

 

 • Ha nok av verktøy og utstyr som bli brukt ofte. To-tre stk kan dele på utstyr som skal brukes en gang iblant, men hver enkelt må ha tilgang til utstyr som skal bli brukt ofte eller heile tida. Er det mange deltakere og lite utstyr, kan det være lurt å dele de inn i mindre grupper, der de jobber med ulike oppgaver og dermed bruker forskjellige utstyr.
 • Ha mange nok instruktører, slik at deltakerne slipper å sitte og vente for lenge, dersom de treng hjelp. Det kan også være lurt å bruke korte instruksjonsfilmer som man kan ha på storskjerm/PC/nettbrett som deltakerne kan støtte seg til.
 • Lag flere gode eksempler på produkt som deltakerne skal lage. Dette er for at du selv skal bli fortrolig med teknikker og mønster, men også for at barna/ungdommene skal ha noe å se etter. Du bør ha flere enn en, slik at det ikke blir for mange deltakere som må dele på en. Lag også ett eller flere eksempler som ikke er helt ferdig, slik at du kan vise steg for steg.
 • Ha et utvalg av produkt som deltakerne kan velge mellom, som har ulik vanskelighetsgrad. Kjenner du nivået til deltakerne, kan du også hjelpe de litt i å velge rett oppgave ut i fra hva du tenker de klarer.
 • Ikke la deltakerne ha altfor store valgmuligheter, da det kan bli vanskelig for noen å ta valg og komme i gang. Tre-fire ulike valg er nok.
 • Tenk gjerne på miljøet og at dette skal være produkt som kan vare i flere år når du velger oppgave.

Husk at dersom kurset går over minst 4 timar og det er 4 eller flere deltakere som er 14 år og oppover, så kan arrangøren søke voksenopplæringsstøtte frå Studieforbundet Kultur og Tradisjon