Du er logget inn som

 

Informasjon

«Rundt bålet» er et landsomfattende prosjekt rettet mot barn og ungdom med fokus på trearbeid, mattradisjoner og håndverk. Prosjektet fikk i 2020 tildelt 1,414 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB, og fikk raskt mange påmeldte lokallag. Det vart sendt inn en ny søknad, for å kunne inkludere enda flere, og i 2022 ble det tildelt ytterligere 2,972 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB. Disse pengene skal brukes til å øke engasjementet blant barn og ungdom for bærekraft og ansvarlig forbruk.

«Rundt bålet» er et tiltak med husflid- og håndverksaktivteter som passer ute i naturen. Tildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB skal ruste opp minst 100 husflidslag med verktøy og redskaper til bruk i uteaktiviteter for barn og unge, formidlingsmateriell knyttet til spikking og trearbeid, instruksjonsfilmer, samt opplæring av instruktører.

Tittelen «Rundt bålet» er valgt som bilde på et samlingssted for uteaktivitet, både som metafor og som en fysisk læringsarena. Det er rom for fysisk utfoldelse, oppøve motorikk, sosial samhandling, stimulere fantasi og skaperglede, bli kjent med de muligheter i hva naturen har å by på og videreføre immateriell kulturarv.

«Rundt bålet» setter fokus på naturen som emnetilfang av materialer til ulike typer husflid, spesielt knyttet til tradisjonell bearbeidelse av trematerialer.

Prosjektet er del av Norge Husflidslags satsing Holdbart, som synliggjør sammenhengen mellom husflid og bærekraft. Kunnskap om materialer og teknikker er forutsetninger for å gjøre ansvarlige valg som forbruker. Det å lage, reparere og utnytte ressursene som ligger i det vi omgir oss med var tidligere en selvfølgelig del av allmenndannelsen, og er en del av vår immaterielle kulturarv.

«Rundt bålet» er nå et fireårig prosjekt og foregår i perioden 2021-2024. Aktiviteter for barn og unge startet våren 2022.

Liste over lokallag som har fikk tildelt breddegave i 2022

Liste over lokallag som fikk tildelt breddegave i 2023

0