6. februar feires Samenes nasjonaldag i hele Sápmi – Norge, Sverige, Finland og Russland. Dagen er også kjent som Samisk folkedag og Samefolkets dag.

Greneveving - Kulturarven i Kåfjord føres videre gjennom kurs i regi av Birtavarre Husflidslag (2023).

I denne teksten vil det være ord fra det nordsamiske språket.

Norges geografiske spredning gir opphav til mange ulike kulturer, hver med sitt særpreg. Landet vårt er mangfoldig når det kommer til kultur og håndverk. Innenfor den samiske kulturen strekker mangfoldet seg også på tvers av landegrenser.

Vår organisasjon har gleden av å ha lokale husflidslag og dyktige husflidhåndverkere som, gjennom kurs og næringsvirksomhet, formidler og bevarer den unike kunsten og håndverket kjent som duodji. Disse håndverkerne er kulturbærere, og deres innsats er med på å opprettholde og videreføre viktige deler av den samiske kulturarven.

Den immaterielle kulturarven
Kulturarv gir mennesket identitet som individer, lokalsamfunn og nasjon. Den immaterielle kulturarven omfatter mellom annet språk, utøvende kunst, sosiale skikker, tradisjonelle håndverksferdigheter, ritualer, samt kunnskap og ferdigheter knyttet til naturen. Mye av det samiske håndverket er muntlig overført fra generasjon til generasjon. Det er først gjennom egne erfaringer at man får kunnskap om og i håndverket, om bruk av verktøy, materialkunnskap, sanking fra naturen, bruk av det ferdige produktet, samt ord og uttrykk knytt til det særskilte håndverket. Duodji må praktiseres for å kunne forstås og videreføres til kommende generasjoner. Forsvinner tradisjonene i dag, går mye verdifull handlingsbåren kunnskap tapt for ettertiden.

Reflekter over hvilke tradisjoner som er viktige for deg. På hvilken måte deltar du i tradisjonen? Dersom tradisjonen forsvinner, hva taper din kultur? Hvordan kan man involvere kommende generasjoner i utviklingen av tradisjonen?

I våre husflidslag finner vi mange medlemmer som er kunnskapsformidlere, og gjennom deres engasjement blir vår felles kulturarv holdt levende. Vi er stolte av våre medlemmer som arbeider aktivt for å videreføre den samiske kulturarven og fremheve det betydelige mangfoldet av husflid og håndverk som finnes over hele landet.

 

Norges Husflidslag ønsker å gratulere med dagen!

Lihkku sámi álbmotbeivviin! – Nordsamisk
Læhkoe saemiej åålmegebiejjine! – Sørsamisk
Vuorbbe sámij álmmukbiejvijn! – Lulesamisk
Vuärrbe sáme älbmukbejvijn! – Pitesamisk
Šiõǥǥ saa’mi meersažpeei´v! – Skoltesamisk
Lihkuos sämij ålmagenbiejvieb! – Umesamisk