Samiske vevtradisjoner og Ung Husflid trekkes frem som god praksis for ivaretagelse av levende kulturarv i to artikler nylig publisert på nettstedet Safeguarding Practices. Nettstedet samler erfaringer fra de nordiske og baltiske landene, for å inspirere og styrke arbeidet med UNESCO konvensjonen fra 2003 om vern av immateriell kulturarv.

Foto: RDM-SVD, Paula Rauhala

Holder samiske vevetradisjoner levende

Vevde belter er viktige elementer i den tradisjonelle samiske koften, gákti. Koftene, med ulike mønstre, hodeplagg, skolisser og belter viser bærerens lokale tilhørighet og samiske identitet.

Det vevde beltet láhppebogán, fra Finnmark, fortjener ekstra oppmerksomhet. Denne tradisjonelle veveteknikken står i fare for å bli glemt fordi det nå er få utøvere som fremdeles mestrer teknikken. Beltet er vevd med grindvev, ofte laget av reinsdyrbein, og med en skyttel i tre. Forarbeidet tar hele tre uker, og selve vevingen enda en uke.

“This is an age-old and intricate way of weaving. Weaving requires preparing a harness by hand because essential materials with mandatory texture and colours cannot be purchased. This processing takes about three weeks and the weaving of one belt takes one more week. Today, there are few people knowledgeable about this tradition who weave belts for themselves and their families.”

Arbeidet med å dokumentere og spre kunnskap om denne tradisjonelle vevteknikken er et samarbeid mellom RiddoDuottarMuseat – De Samiske Samlinger i Karasjok, ved Jelena Porsanger og Paula Rauhala, og Norges Husflidslag ved husflidskonsulenten i Finnmark.

Les hele artikkelen: Good practice from Norway: Keeping Sámi weaving tradition alive

Foto: Hanne Kjersti S. Iversen

Husflid og håndverk er under press

Med Ung Husflid jobber Norges Husflidslag både med å gi barn og ungdom muligheten til å utforske og lære håndverksteknikker, samtidig som verdifull kunnskap tas vare på for fremtiden. Med dagens skolesystem rettet mot teoretisk kunnskap og digital læring, får praktisk husflid og håndverk liten plass. Samtidig er det et skrikende behov for å ivareta tradisjonelle håndverksteknikker for fremtiden.

“Craft education is under pressure. With today’s school system geared towards theoretical knowledge and digital learning, many children and young people lack the opportunity to play with materials and learn basic craft techniques. At the same time, there is an urgent need to safeguard traditional craft skills for the future. The slow, analogue nature of handicrafts is easily devalued in a society that sets speed, efficiency, and technological advancements at the forefront.

In answer to these challenges the Norwegian Folk Art and Craft Association (Norges Husflidslag) has over the past decade worked specifically to promote craft opportunities for children and young people. With the aim of encouraging learning and recruiting future practitioners, folk art and craft groups for young people (Ung Husflid-grupper) have been established across the country.”

Les hele artikkelen: Good practice from Norway: Folk art and craft groups for youth

Les mer om Ung Husflid