Mandag 6. februar vil samenes nasjonaldag feires i hele Sápmi – Norge, Sverige, Finland og Russland. Dagen kalles også Samisk folkedag og Samefolkets dag.

Kofter av Husflidhåndverker Jorunn Løkvold, Sáve Design, fotograf Ørjan Bertelsen

Den samiske kulturen og håndverket er en del av vår organisasjon. Vi er så heldige å ha Husflidhåndverkere og lokale husflidslag som jobber med videreføring av samisk håndverk, duodji, og er sterke kulturbærere på hver sin måte gjennom kurs og næring. De er formidlere av tradisjonshåndverk, holder kulturarven levende og tar vare på kunnskap som er bygget opp gjennom generasjoner.

Bli Husflidhåndverker du også
Bli medlem i ditt lokale husflidslag


Duodji og Gákti: En levende praksis
Duodji er tradisjonelt samisk håndverk og begrepet er forenlig med sløyd, husflid, kunsthåndverk og brukskunst. Duodji omfatter hardsløyd, garraduodji og myksløyd, dipmaduodji. Håndverket er en essensiell del av den levende kulturen hos den samiske befolkning, og duodji beskriver både det å skape noe og det som blir skapt.

Den mest gjenkjennelige delen av duodji er for mange samenes drakt, gákti. Gákti, kalt kofte på norsk, er samenes tradisjonelle klesdrakt og er en del av den myke sløyden. Koftene blir brukt til høytider, men blir også brukt som et hverdagsplagg. Med ulike mønstre, hodeplagg, skolisser og belter viser en kofte bærerens lokale tilhørighet og samiske identitet.

Samisk håndverk er en levende praksis. Det vil si at tradisjoner og kunnskap blir overført mellom folk og generasjoner. Lokale husflidslag og håndverkere er med på å opprettholde dette gjennom formidling og kurs i ulike praksiser av duodji. Medlemmer i et lokallag kan besitte mye god kunnskap om lokale tradisjoner og håndverk.

Vi er stolte av våre medlemmer som viderefører den immaterielle kulturarven og viser frem det store mangfoldet vi har av husflid og håndverk i hele landet!


Norges Husflidslag ønsker å gratulere med dagen!
Lihkku sámi álbmotbeivviin! – Nordsamisk
Læhkoe saemiej åålmegebiejjine! – Sørsamisk
Vuorbbe sámij álmmukbiejvijn! – Lulesamisk
Vuärrbe sáme älbmukbejvijn! – Pitesamisk
Šiõǥǥ saa’mi meersažpeei´v! – Skoltesamisk
Lihkuos sämij ålmagenbiejvieb! – Umesamisk

 

Samisk i Norsk Husflid 1/2023
I 1917 samlet Elsa Laula samer i Trondheim fra 6. til 9. februar. Fornorsking, finnjaging, arealkonflikter – nå var det nok! Denne viktige hendelsen i samisk historie er grunnen til at samenes nasjonaldag er 6. februar.

Når Norsk Husflid har mange artikler om samiske forhold i sin første utgave i år, har vi langt på vei styrt unna det stereotype bildet av samene vi ofte ser. I stedet har vi blant annet sett nærmere på sørsamer og sjøsamer. Dette utgaven er ikke ferdig trykket til feiringen, men i midten av februar kan du blant annet lese om veving av kommagbånd, dekor med kråkesølv, samisk klesdesign inspirert av samisk kultur og duodji brukt politisk.

Medlemmer i Norges Husflidslag mottar Norsk Husflid rett i postkassa fem ganger i året. Man kan også abonnere kun på bladet. Les mer.

Forside: Ramona Salo Myrseth er en ung klesdesigner som har det samiske med seg i alt hun formgir. Her er hennes versjon av det samiske hodeplagget gobbagahpir. Foto: Alberto Palladino

 

Les mer om samenes nasjonaldag:
https://sametinget.no/om-sametinget/nasjonaldag-og-nasjonale-symboler/
https://nordligefolk.no/sjosamene/historie-religion/samenes-nasjonaldag/
https://www.fn.no/om-fn/fn-dager-kalender/kalender/samenes-nasjonaldag

Hør Samenes nasjonalsang: “Sámi soga lávlla” (Samefolkets sang)


Les mer om duodji:

https://safeguardingpractices.com/good-practice/keeping-sami-weaving-tradition-alive/
https://husflid.no/samisk-handverk-og-ung-husflid-god-praksis-fra-norge/
https://sametinget.no/naring/duodji/
https://www.duodjein.no/language/nb/duodjeinstutt/
https://nordligefolk.no/sjosamene/klaer-handverk-og-duodji/
https://snl.no/duodji


Se bilder av ulik duodji og drakter her:

https://digitaltmuseum.no/search/?q=duodji
https://digitaltmuseum.no/search/?q=G%C3%A1kti


Ta duodjiutdanning:

http://www.samisk.vgs.no/design-og-duodji.578639.no.html
https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/duojar
https://www.reindriftsopplaering.no/sok-laerlingplass-duodji/
https://samas.no/nb