Ung Husflid er for barn og unge,  til og med det året du fyller 25 år. I Ung Husflid får barn og unge lære grunnleggende håndverksteknikker, som strikking, veving, broderi og trearbeid. I en trygg atmosfære og med kyndig veiledning får barna leke og eksperimentere med spennende farger og materialer.

Hva er Ung Husflid?

Ung Husflid er for barn og ungdom i alder 6-26 år, og gir medlemmene mulighet til å ta del i et kreativt felleskap. Over 100 lokallag har egne Ung Husflid-grupper, der aktivitetene er spesielt tilpasset yngre medlemmer. I tillegg arrangeres det ofte jule- og påskeverksted.

Ta kontakt med lokallag i nærheten av deg, for å bli kjent med deres aktivitet og tilbud. Du finner en oversikt over alle lokallag her

Medlemsfordeler

Som Ung Husflid-medlem har du alle de samme fordelene som ordinære medlemmer, selv om medlemsavgiften er mye lavere. Den eneste forskjellen er at du ikke får bladet Norsk Husflid tilsendt i posten, men du kan lese bladet på hjemmesiden. Her finnes også tidligere utgaver du kan kose deg med.

Fra og med det året du fyller 14 år, er du ungdom, og har plutselig stemmerett. Det betyr at du kan være med å engasjere deg i organisasjonen, være med i styrer, stemme på årsmøter og mye mer. Kanskje er du klar for å gå fra å være deltager, til å selv være kursinstruktør for barn og unge?

Les mer om medlemsfordeler her

 

Ung Husflid 10 år

I 2018 feiret Ung Husflid 10 årsjubileum! I den forbindelse ble det gitt ut et hefte, som tar for seg historikken til barne- og ungdomsarbeidet i Norges Husflidslag. Her kan du bli enda bedre kjent med Ung Husflid, og lese om alle prosjekter og arbeider som ble gjennomført de første 10 årene. Trykk på pilen for å laste ned heftet.

Bli medlem

Ønsker du å melde inn deg eller ditt barn i Norges husflidslag, finner du innmeldingsskjema her