Historien begynner  rundt 1985.  Da var en av lagets medlemmer på en dødsboauksjon og kom over et nydelig lite broderi som hun tok med tilbake til husflidslaget.

Brikken fikk navnet «Skrødern» etter han som hadde eid den tidligere. I Husflidslaget ble den lille brikken beundret og medlemmene ga seg i kast med å kopiere den.  De samlet kunnskap og mønster om engelsk broderi.  Det ble holdt mer enn ett kurs, og medlemmer broderte mange slike brikker som ble benyttet som gaver og gevinster.

«Skrødern» ble innrammet og henger på veggen i våre lokaler.

Etter hvert som det er kommet nye medlemmer til, har historien om «Skrødern» blitt felleseie – interessen for Engelsk  Broderi har nok vært der, men kunnskapen og teknikken har vært forbeholdt de som var medlemmer på 80- 90-tallet.

Da oppfordringen om å ta opp «rødliste-teknikker» kom, var det naturlig å gå  tilbake i egen historie, og «Engelsk Broderi» ble derfor valgt.

Rødlisteprosjektet – våre aktiviteter

  • Det har vært holdt 2 utstillinger av engelsk-broderi- produkter .
  • Engelsk broderi har vært praktisk aktivitet på medlemsmøte
  • Det er avholdt kurs
  • Vi har samlet flere mønstre som nå blir sortert og registrert

I og med at Møre og Romsdal Fylkeshusflidslag nå har lagt sitt flotte hefte «Engelsk Broderi» fra 1997  ut på nettet – tilgjengelig for alle –  tror vi at denne kunnskapen og teknikken vil ha alle muligheter for videreføring – og dermed  være uaktuell som rødliste-teknikk.