Du er logget inn som

 

Registrer rødlistekunnskap

For region- og lokallag: Vær med på dugnaden! Delta på dokumentasjonskurs og registrer deres rødlistekunnskap.

Digitalt dokumentasjonskurs

Vanligvis holder vi rødlistedokumentasjonskurs hvert halvår. I 2023 prioriterer vi å følge opp dokumentasjoner som er påbegynt.

Ønsker dere i lokallaget å vite mer om hva Rødlista er, hva arbeidet går ut på og hvordan jobbe med dette lokalt? Ta kontakt med arbeidsgruppa eller din husflidskonsulent for å få hjelp.

Arbeidsgruppa består av:
Reidunn Horgen (leder) 908 55 867 
Maaike Halbertsma 911 80 212 
Hege-Therese Nilsen 992 36 034 
Helene Henriksen 922 35 204

Spre kunnskap

Det aller viktigste med Rødlista er at håndverkskunnskapen formidles videre. Arranger kurs for ulike målgrupper, og glem for all del ikke skoleelevene fra grunnskole til videregående og på folkehøgskole. Å øve opp ferdighetene fram til mestring, er den sikreste veien for å bevare vår husflids- og håndverkskunnskap!

Samarbeid
Inviter gjerne historielag, bygdekvinnelag og/eller kystlag med på jakten etter et prosjekt, og bruk andre i nærmiljøet til inspirasjon og hjelp. Videre i prosessen med å tilegne dere og gjenskape teknikken, eller nøste opp hvordan en gitt gjenstand ble laget og /eller brukt, kan mye hjelp hentes i et godt samarbeid i lokale foreninger.

Dokumenter og formidle
Ekstra spennende blir arbeidet med å løfte fram en husflidsteknikk dersom vi kjenner til historien bakenfor. Hva ble den brukt til, hvem brukte den, var brukerne mange eller få, var det til nytte eller fornøyelse? Hvilke verktøy krevdes, hvilke materialkunnskap var nødvendig?

Gå til kildene; historielagenes bøker, museets arkiver og spør gamle folk. Kanskje kan ei skoleklasse utføre arbeidet som et fordypningsprosjekt? Stoffet som hentes fram, tekst og bilder, kan sammen med nylagede gjenstander og kanskje også gjenstander som er lånt inn fra private eiere eller et museum, bli ei utstilling?

Presse og media
Bruk lokalavisene for det de er verdt, og involver avisen fra med en gang laget starter letingen etter sin teknikk. Mat dem med stoff underveis i prosessen og inviter gjerne en journalist med på kurs. Slik blir lokalmiljøet trukket med, og her er det ofte mye nyttig kunnskap å hente. Saker som dette skaper gjerne stort engasjement og eierskap!

Gjør kunnskapen tilgjengelig for videreutvikling og bruk
Del kunnskapen i størst mulig grad! Send inn artikler og foto til eller om du vil ha det publisert på husflid.no.

Delta på dokumentasjonskurs
Ta gjerne kontakt med deres regionlag eller husflidskonsulenten i deres region om dette er noe som kan være interessant for dere.

 

0