Du er logget inn som

 

Registrer rødlistekunnskap

For fylkes- og lokallag: Vær med på dugnaden! Delta på dokumentasjonskurs og registrer deres rødlistekunnskap.

Digitalt dokumentasjonskurs 2022

Vi gjentar suksessen fra i høst og kjører nytt kurs over Zoom denne våren!
Har ditt lokallag jobbet med en rødlisteteknikk tidligere som kunne trenge en oppdatering? Da er dette kurset for dere!

Del 1: Lørdag 30.april
Vi hjelper i gang lag som allerede har et rødliste prosjekt, men som ønsker å oppdatere sitt arbeid.
«Hva har dere jobbet med før og hvordan skal dere begynne på nytt»
Del 2: Lørdag 21.mai
Vi presentere en struktur for skriftlig dokumentasjon og vi lærer om arbeid med kilder og hvor man kan finne relevant informasjon for det enkelte rødlistearbeidet. Vi kommer til å snakke om hvordan dere kan ta gode bilder og rettigheter til bruk av bilder. Alle lag vil i tillegg få veiledning i hvordan prosjektet skal lagres og publiseres.
Del 3: Onsdag 1.juni
Siste del av kurset er tilbud om oppfølging av arbeidet for hvert enkelt prosjekt, etter de to første kursdagene. Det vil bli tid til erfaringsdeling på tvers av lokallagene.

Arrangører:
Reidunn, Husflidskonsulenten i Viken.
Maaike, Husflidskonsulenten i Finnmark.
Margrethe, Husflidskonsulenten i Troms.

Mer informasjon kommer.

 

Spre kunnskap
Det aller viktigste med Rødlista er at håndverkskunnskapen formidles videre. Arranger kurs for ulike målgrupper, og glem for all del ikke skoleelevene fra grunnskole til videregående og på folkehøgskole. Å øve opp ferdighetene fram til mestring, er den sikreste veien for å bevare vår husflids- og håndverkskunnskap!

Samarbeid
Inviter gjerne historielag, bygdekvinnelag og/eller kystlag med på jakten etter et prosjekt, og bruk andre i nærmiljøet til inspirasjon og hjelp. Videre i prosessen med å tilegne dere og gjenskape teknikken, eller nøste opp hvordan en gitt gjenstand ble laget og /eller brukt, kan mye hjelp hentes i et godt samarbeid i lokale foreninger.

Dokumenter og formidle
Ekstra spennende blir arbeidet med å løfte fram en husflidsteknikk dersom vi kjenner til historien bakenfor. Hva ble den brukt til, hvem brukte den, var brukerne mange eller få, var det til nytte eller fornøyelse? Hvilke verktøy krevdes, hvilke materialkunnskap var nødvendig?

Gå til kildene; historielagenes bøker, museets arkiver og spør gamle folk. Kanskje kan ei skoleklasse utføre arbeidet som et fordypningsprosjekt? Stoffet som hentes fram, tekst og bilder, kan sammen med nylagede gjenstander og kanskje også gjenstander som er lånt inn fra private eiere eller et museum, bli ei utstilling?

Presse og media
Bruk lokalavisene for det de er verdt, og involver avisen fra med en gang laget starter letingen etter sin teknikk. Mat dem med stoff underveis i prosessen og inviter gjerne en journalist med på kurs. Slik blir lokalmiljøet trukket med, og her er det ofte mye nyttig kunnskap å hente. Saker som dette skaper gjerne stort engasjement og eierskap!

Gjør kunnskapen tilgjengelig for videreutvikling og bruk
Del kunnskapen i størst mulig grad! Send inn artikler og foto til om hvis du vil ha det publisert på husflid.no.

Delta på dokumentasjonskurs
Flere fylkeslag har dokumentasjonskurs sammen med husflidskonsulenten i fylket. Ta gjerne kontakt med deres fylkeslag eller husflidskonsulenten i deres fylke om dette er noe som kan være interessant for dere.

0