Du er logget inn som

 

Registrer rødlistekunnskap

For fylkes- og lokallag: Vær med på dugnaden! Delta på dokumentasjonskurs og registrer deres rødlistekunnskap.

Digitalt dokumentasjonskurs 2022

Bli med på Zoom-kurs denne høsten!

Til dette kurset er det ikke noe krav til at lokallag har valgt seg ett Rødlistearbeid før man deltar. Det er nok at deltakerne har et engasjement for å starte arbeidet med rødlistearbeid. Kurset vil gi dere kompetanse til å finne prosjekt, gjennomføre dokumentasjon og klargjøre for publisering på våre nettsider. Vi ønsker at rødlisteprosjekter er levende i lokallagene, gjennom kurs eller andre aktiviteter, for at de ikke går i glemmeboken. Et Rødlisteprosjekt skaper samhold i laget, kan føre til nye kurs og aktivitet, og noen ganger skape inntekt for laget. Og det er viktig å opprettholde kunnskapen, eller overføre til en ny generasjon.

Kurset kjøres digitalt på Zoom: 1.oktober kl. 10-13, 15.oktober kl. 10-13 og 9.november kl. 18-20.
Vi forutsetter at alle deltar alle dager for å få et fullverdig utbytte av kurset. Dette er tilgjengelig for alle lokallag i Norge.

 

Påmelding innen fredag 23.september:
Send en e-post til eller

Program kommer på e-post når du er påmeldt.

Arrangører:
Reidunn Horgen, Husflidskonsulent i Viken
Maaike Halbertsma, Husflidskonsulent i Finnmark
Margrethe Ballo, Husflidskonsulent i Troms

Nytt digitalt kurs kommer våren 2023 – For dere som har jobbet med rødlisteteknikker tidligere som kunne trenge en oppdatering.

 

Spre kunnskap

Det aller viktigste med Rødlista er at håndverkskunnskapen formidles videre. Arranger kurs for ulike målgrupper, og glem for all del ikke skoleelevene fra grunnskole til videregående og på folkehøgskole. Å øve opp ferdighetene fram til mestring, er den sikreste veien for å bevare vår husflids- og håndverkskunnskap!

Samarbeid
Inviter gjerne historielag, bygdekvinnelag og/eller kystlag med på jakten etter et prosjekt, og bruk andre i nærmiljøet til inspirasjon og hjelp. Videre i prosessen med å tilegne dere og gjenskape teknikken, eller nøste opp hvordan en gitt gjenstand ble laget og /eller brukt, kan mye hjelp hentes i et godt samarbeid i lokale foreninger.

Dokumenter og formidle
Ekstra spennende blir arbeidet med å løfte fram en husflidsteknikk dersom vi kjenner til historien bakenfor. Hva ble den brukt til, hvem brukte den, var brukerne mange eller få, var det til nytte eller fornøyelse? Hvilke verktøy krevdes, hvilke materialkunnskap var nødvendig?

Gå til kildene; historielagenes bøker, museets arkiver og spør gamle folk. Kanskje kan ei skoleklasse utføre arbeidet som et fordypningsprosjekt? Stoffet som hentes fram, tekst og bilder, kan sammen med nylagede gjenstander og kanskje også gjenstander som er lånt inn fra private eiere eller et museum, bli ei utstilling?

Presse og media
Bruk lokalavisene for det de er verdt, og involver avisen fra med en gang laget starter letingen etter sin teknikk. Mat dem med stoff underveis i prosessen og inviter gjerne en journalist med på kurs. Slik blir lokalmiljøet trukket med, og her er det ofte mye nyttig kunnskap å hente. Saker som dette skaper gjerne stort engasjement og eierskap!

Gjør kunnskapen tilgjengelig for videreutvikling og bruk
Del kunnskapen i størst mulig grad! Send inn artikler og foto til om hvis du vil ha det publisert på husflid.no.

Delta på dokumentasjonskurs
Flere fylkeslag har dokumentasjonskurs sammen med husflidskonsulenten i fylket. Ta gjerne kontakt med deres fylkeslag eller husflidskonsulenten i deres fylke om dette er noe som kan være interessant for dere.

 

0