Du er logget inn som

 

Om Rødlista

Gjennom tiltaket Rødlista blir håndverkskunnskap samlet inn og dokumentert for fremtiden av våre lokale husflidslag. Husflidslagene oppfordres sterkt til å holde kunnskapen i hevd og lære videre teknikkene de har arbeidet med. Slik holdes den praktiske håndverkskunnskapen levende.

Hodelin til Trønderbunad. Foto: Stjørdal Husflidslag.

Slik truede arter i plante- og dyreverdenen står i fare for å dø ut, er også mye håndverkskunnskap og mange teknikker innenfor tradisjonshåndverk i ferd med å forsvinne og bli glemt. Norges Husflidslags Rødliste er et landsomfattende prosjekt for å samle inn og dokumentere husflids- og håndverkskunnskap for fremtiden.

Rødlista er ikke en fullstendig liste over truede håndverksteknikker. Det er et pågående prosjekt hvor de lokale husflidslagene selv velger ut hvilke kunnskap og ferdighet de vil jobbe med. Ofte har denne kunnskapen, og gjenstandene knyttet til denne, særlig betydning for husflidslaget basert på lokal historie eller tradisjoner i deres region. Husflidslagene oppfordres sterkt til å videreformidle teknikkene de har jobbet med gjennom kurs og aktiviteter. På denne måten holdes den praktiske håndverkskunnskapen levende.

Tradisjonshåndverk er handlingsbåren kunnskap, videreført og utviklet gjennom generasjoner. Ofte er det lite eller ingen dokumentasjon om ferdighetene og teknikkene. Dette er kunnskap som sitter i hendene: finjustert gjennom øvelse, repetisjon og erfaring. Med færre utøvere som praktiserer håndverket, forsvinner også verdifull kunnskap og kulturarv.

Rødlista er Norges Husflidslags dugnad for å ta vare på den immaterielle kulturarven som ligger i tradisjoner og kompetanse innen håndverk, og dele det videre. Nærmere hundre håndverksteknikker er allerede dokumentert av lokale husflidslag, og mange flere er registrert og under arbeid. Dette er et stort kunnskapsfelt og verdifullt arbeid for å holde kulturarven levende.

Se alle rødlistedokumentasjonene her.

Bryllaupsvottar, Møre og Romsdal Husflidslag

UNESCOs konvensjon for immateriell kulturarv
UNESCO er FNs organ for kultur- og utdanningsarbeid. UNESCOs konvensjon om immateriell kulturarv fra 2003, retter oppmerksomhet mot blant annet tradisjonelt håndverk. Norges Husflidslag er stolte av å være akkreditert av UNESCO som ekspertorganisasjon innen konvensjonen.

Rødlista er en måte Norges Husflidslag arbeider med dette på. Ved å opparbeide ferdigheter og erfaring, materiallære og teknikker, holdes vår rike kulturarv levende. Gjennom dette arbeidet bidrar våre lokale husflidslag til å synliggjøre glemt kunnskap og dele det videre.

Bidra til Rødlista
Har deres husflidslag kjennskap til en husflids- eller håndverksteknikk som få kan og som står i fare for å bli glemt? Bli med på Rødlista-dugnaden og gjør kunnskapen tilgjengelig for flere!

Les mer om dokumentasjonskurs og registrering av teknikker
Dokumenter rødlisteteknikk

 

Hold deg oppdatert på rødlistearbeidet landet rundt og følg Norges Husflidslag på Instagram og Facebook. Søker du også å emneknaggen #rødlistahusflid finner du bilder fra mange spennende prosjekter.

0