Du er logget inn som

 

For kursarrangører

Her finner du som kurslærer, arrangør eller deltager på kurs nyttig informasjon.

Forsikring

Norges Husflidslag har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring som dekker eventuelle skader som oppstår på en av våre aktiviteter. Forsikringen gjelder deltakere av kurs i regi av Norges Husflidslag, dvs. hvor lokallag, fylkeslag, håndverkerlag eller Norges Husflidslag selv står som arrangør. Forsikringen gjelder frem til fylte 70 år. Det skilles ikke mellom typen kurs, eller medlemmer og ikke-medlemmer i Norges Husflidslag. I avtalen er det spesifisert inntil 20 deltagere, men man også være dekket av denne ordningen på f.eks. sommerskoler med flere deltakere totalt.

Se forsikringsbeviset fra Codan Forsikring her

 

 

0