Ung Husflid-kontakten er et styremedlem i lokal- og regionlag, som har et særlig ansvar for Ung Husflid. Dette er en viktig rolle i styret, og her har vi samlet litt nyttig informasjon for deg som er UH-kontakt, og for andre styremedlemmer.

UH-kontaktens ansvar

I Norges Husflidslag sine vedtekter står det at alle lokal- og regionlag skal velge ett styremedlem, som skal ha et særlig ansvar for Ung Husflid. (Se normalvedtekter for regionlag § 7.1.b, og normalvedtekter for lokallag § 6.6.b).

Ved konstituering velger styret hvem som er Ung Husflid-kontakt. Dersom styret har en person under 30 år, er ikke denne personen automatisk Ung Husflid-kontakt. Dette er helt opp til styret.

Hele lokal- og regionlaget har ansvar for: 

 • Arbeide med rekruttering av barne- og ungdomsmedlemmer 
 • Arbeide med å rekruttere veiledere til Ung Husflid-aktiviteter. 
 • Søke kursstøtte for UH-aktiviteter der det er minst 4 medlemmer over 14 år. 

Ung husflidkontaktens ansvar regionalt

 • Være et bindeledd mellom NH sentralt og lokallagene 
 • Ha oversikt over UH kontaktene i sin region. 
 • Ha oversikt over lokallag som har UH aktivitet 
 • Være med husflidskonsulenten å arrangere årlige samlinger/kurs for UH-kontakter og instruktører (spiss formulering) 
 • Være orientert om nasjonale webinar/kurs/samlinger for lokallagsveiledere. 

Ung husflidkontaktens ansvar lokalt

 • Bindeledd mellom styret i laget og veiledere som arbeider med barn og unge 
 • Lage en årsplan for ung husflidsaktiviteten i samarbeid med veilederne 
 • Ivareta budsjettet for ung husflidsaktiviteten 
 • Rapportere om hvordan Frifond er bruk 
 • Informere instruktørene om nasjonale og regionale webinar/kurs/samlinger

 

Vi har ingen barnemedlemmer, trenger vi likevel en Ung Husflid-kontakt?

Ja, det er lurt. Det er ikke slik at UH-kontakten kun skal følge opp eksisterende Ung Husflid-medlemmer. Denne rollen innebærer blant annet å holde seg oppdatert på informasjon og prosjekter fra Norges husflidslag, rettet mot barn og unge. Denne informasjonen kan for mange lokallag være et springbrett for å starte opp egen Ung Husflid-gruppe.

Inspirasjonskurs for UH-kontakten

Både nye og erfarne Ung Husflid-kontakter kan trenge litt hjelp innimellom. Ung Husflid-teamet har derfor jevnlige Inspirasjonskurs for UH-kontakten, et digitalt møte hvor Ung Husflid-kontakter og andre styremedlemmer kan få organisasjonsopplæring, faglig inspirasjon, og tips og triks fra andre lokallag. Disse møtene arrangeres 6 ganger i året. Møtedatoer, link til møtet, og presentasjoner fra tidligere møter finner du på ressurssidene.

Mange regionlag arrangerer kurs og samlinger for UH-kontakter og Ung husflid-instruktører. Er du usikker på hva som arrangeres i din region, ta kontakt med regionstyret eller husflidskonsulenten.

 

Organisasjonsuka

I april 2024 holdt Norges Husflidslag digitale organisasjonskurs. Under kurset om ulike styreverv gikk vi gjennom hva det innebærer å være Ung Husflid-kontakt. Trykk på pilen for å finne presentasjonen som ble brukt, med nyttig informasjon for deg som har denne rollen i lokal- og regionlag.

Ung Husflid-kontaktens rolle