Ung Husflid Hederspris deles ut til enkeltpersoner eller husflidslag som har utmerket seg spesielt i arbeidet med formidling av husflid til barn og unge i regi av Norges Husflidslag. Via Husflidskonsulentene har det kommet inn forslag med begrunnelser på en rekke gode kandidater fra hele landet. Alle foreslåtte og flere til, er verdig en Hederspris for sitt frivillige arbeid og engasjement!

Hedersprisen består av et diplom, heder og ære. Den er delt ut en gang tidligere, i 2018 på NH sitt landsmøte i Molde. Ung Husflid-teamet har i år valgt 8 kandidater som mottok prisen på NH sitt Landsmøte i Bergen i 2022. Det er lagt vekt på å trekke fram forbilledlige aktiviteter som kan være til inspirasjon for andre og fremme Ung Husflid-arbeidet noen skritt framover! Hedersprisen deles i år ut i 6 kategorier; Pandemi, Arrangør, Rekruttering, Holdbart, Inkludering og Ildsjel.

Kategori: Pandemi

Tildeles: Leirfjord husflidslag Ung husflid i Leirfjord Husflidslag tildeles pris fordi de fikk en genial ide om å pakke inspirasjonspakker med instruksjon og materialer til alle sine Ung Husflid medlemmer når all aktivitet stengte ned. De kjørte rundt i bygda og satte aktivitetspakkene på trappa til sine unge medlemmer rett før påske 2020. Et strålende tiltak som mange andre lokallag også benyttet seg av, for å gi aktivitet til barn og unge under pandemien!

Kategori: Arrangør

Tildeles: Akershus husflidslag Norges Husflidslag vil takke dere for dugnadsinnsatsen ved forarbeid og gjennomføring av arrangementet Nordisk Håndverksleir for ungdom på Romerike Folkehøgskole i 2018. På «Young Craft» - leiren deltok 40 ungdommer fra Finland, Estland, Sverige, Island, Danmark og Norge. Ungdommene var mellom 16-22 år, og det ble en fantastisk leir varte i 5 dager.

Kategori: Arrangør

Tildeles: Amalie Borø, Ung Husflid Hammerfest husflidslag Som Ung Husflid-medlem savnet du aktivitet i laget ditt og tok selv initiativ og startet opp arbeid for barn og unge i eget lag. I egen Facebook gruppe, fikk du med deg flere ungdommer og nå er det Ung Husflid aktiviteter hver uke i Hammerfest. Du har også tatt initiativ til å søke ut midler fra Finnmark fylke og Sparebankstiftelsen til prosjektet «Rundt bålet». Amalie er valgt inn i lokallagsstyret som Ung Husflidkontakt.

Kategori: Rekruttering

Tildeles: Gausdal husflidslag Gausdal Husflidslag hadde 8 Ung Husflid-medlemmer i 2020. Godt arbeid med rekruttering, og mange nye aktiviteter for barn og unge har gitt stor økning i medlemstallet. I 2021 økte medlemstallet til over 25, og i mai 2022 passerte laget 38 medlemmer under 26 år. Godt jobba, det har gitt resultater!

Kategori: Holdbart

Tildeles: Aurland husflidslag Aurland husflidslag er et lokallag der de har enkeltpersoner som legger spesielt stor vekt på kvalitet i materialer og teknikker i formidlingen. Flotte forbilder som setter formidlingen inn i et bærekraftig perspektiv. Dette er blitt lagt merke til og ble blant annet synligjort i 2019, med eget innslag i Norge Rundt på NRK.

Kategori: Inkludering

Tildeles: Tove Solvang Rian, Levanger Husflidsforening. Ung Husflid og Norges Husflidslag ser ditt store engasjement for barn og ungdom. Du brenner for at alle skal ha muligheten til å være med på «Holdbare husflidsaktiviteter» i sitt nærmiljø. Gjennom arbeid med flere prosjekter har du brukt husflid i arbeidet med opplæring og involvering av ungdommer med ulike kulturelle bakgrunner. Et forbilledlig arbeid som gir inspirasjon til lignende aktivitet i andre lokallag.

Kategori: Ildsjel

Tildeles: Edle Gulløy Larsen og Asbjørn Larsen Ung Husflid og Norges Husflidslag er imponert over det arbeidet dere har gjort i over 20 år for barn og unge i Lillesand Husflidslag. I tekstil, tre og andre materialer, har dere gitt barn og unge et lekent og godt møte med mange husflidsteknikker. Dere tar alle på alvor og har alltid tid og rom for nok et prosjekt og nytt engasjement!

Kategori: Ildsjel

Tildeles: Anne Sissel Verstad, Inderøy Husflidslag Du har siden starten hatt et stort engasjement for Ung Husflid i lokallaget ditt. Flere Ung Husflid-grupper i tekstil og tre er svært aktive under din ledelse. Du har også gitt alle ungdommene i laget muligheten til å delta på den årlige Husflidsmessa. Opplæring i materialer, teknikker, produksjon og prissetting er flott læring og erfaring å gi unge medlemmer, på lik linje med de voksne medlemmene i laget.