Bli med på Rundt bålet og motta en innholdsrik verktøykasse! Norges Husflidslag har mottatt ytterligere midler fra Sparebankstiftelsen DNB, som betyr at flere lokallag kan delta i prosjektet og gi barn og unge muligheten til å bli kjent med spikkekniven som verktøy, skogen som ressurskilde og rått trevirke som materiale. Søknadsfristen er 26. februar.

Meld dere på
Vi kjører en ny runde med påmelding til Rundt bålet.
Lokallag som er interessert i å delta fra 2023 må fylle ut påmeldingsskjema innen 26. februar.

Merk: Påmeldingen gjelder nye lag, eller lag som tidligere har fått en verktøykasse på deling. Se oversikt over hvilke lokallag som allerede er med i prosjektet.

Bakgrunn
Gjennom Norges Husflidslags satsing «Holdbart» vil prosjektet «Rundt Bålet» (2022-2024) videreutvikles for å nå enda flere i målgruppa barn og unge (7-19 år). Prosjektet skal gi barn og unge muligheten til å bli kjent med spikkekniven som verktøy, skogen som ressurskilde og rått trevirke som materiale.

Les mer om Rundt bålet.

Materialpakker: innhold og forpliktelser
Lokallag som deltar vil få en verktøykasse med alt av verktøy og materiell for å gjennomføre spikkeaktiviteter for barn og unge. I tillegg vil det bli gitt opplæring til instruktører, både fysiske og digitale kurs.

Vi har et begrenset antall utstyrspakker og derfor ønsker vi at husflidslaget skriver litt om motivasjonen for å søke, og hvorfor akkurat sitt lag bør få tildelt en verktøypakke.

For å få tildelt denne flotte og verdifulle gaven, følger det noen forpliktelser med.
Lokallagene må:

  • Bygge kompetanse i lokallaget ved å sende to personer på ett to-dagers kurs våren 2023. Selve kurset er gratis, men deltakerne må betale reise og opphold.
  • Delta på to digitale kurs våren 2023.
  • Arrangere og gjennomføre minimum fire Rundt-bålet-aktiviteter for barn og unge i løpet av prosjektperioden 2023- 2024.
  • Betale porto for tilsending av verktøypakken (ca 500 kr).
  • Rapportere en gang i året på gjennomførte aktiviteter på et eget skjema.

Spørsmål? Ta kontakt med Magnhild Runde, eller 940 25 059

 

Informasjonswebinar, tirsdag 14. februar, kl 19.00
Har du hørt om Rundt Bålet, men usikker om det er noe for ditt lokallag? På dette informasjonsmøtet får du vite mer om innholdet i prosjektet, hva verktøypakken inneholder, hva lokallaget forplikter seg til og hvordan man melder seg på. I tillegg kommer Nøtterøy Husflidslag, som har vert med på første runde, og forteller om sin aktivitet. Det blir anledning til å stille spørsmål.

Informasjonsmøtet er digitalt. Ingen påmelding er nødvendig.
https://us06web.zoom.us/j/85189851537