Tre jenter frå Sunnfjord planla eit redesignkurs for ungdom i alderen 14-20 år. Materialet er dongeribukser og målet var å kunne bruke så mykje som mogleg av buksene, for å ha mist mogleg restar att.

Vilde, Nikoline og Engel har sjølve designa nye produkt, sydd opp prøvemodellar og laga oppskrifter. Ungdomane tok produktbilete til plakatar og promotering.

Kurset, som skal var i Naustdal 9. april 2022, var eit prøvekurs for workshopen tok med til ungdomsleiren i Skjern i Danmark. Les meir om leiren her.