Ønsker laget å kjøpe inn utstyr og materiale eller ha en aktivitet som koster ekstra mye, så finnes det ulike måter å skaffe seg midler til dette. Her finner du informasjon om noen steder hvor man kan skaffer seg litt bedre økonomi til å gjennomføre morsomme aktiviteter for barn og unge.

Frifond: Alle frivillige organisasjoner som har minst fem medlemmer under 26 år, har mulighet til å søke om midler fra Frifond. Det er Norges Husflidslag sentralt som søker på vegne av hvert lokallag, men det må sendes inn en enkel rapport på hva pengene har blitt brukt til.

Studieforbundet Kultur og Tradisjon (SKT):  Har lokallaget kurs, temakvelder eller annen organisert opplæringsaktivitet for minst fire ungdommer fra alderen 14 år, kan du søke opplæringsmidler gjennom SKT. Midlene blir gitt for å dekke utgifter til kurset eller opplæringa, og justeres etter behov.

Andre støtteordninger: Det finnes en rekke andre støtteordninger som man kan søke fra. Mange av disse har faste, årlige datoer for søknadsfrist. Det kan være lurt å notere ned datoene i en kalender, slik at man har god tid til å skrive søknaden. Husk også å søke midler fra lokale sparebankstiftelser, kommunen og fylkeskommunen.

Samlet informasjon om ulike fond og søkeportaler finner du på innlogget side.