Black Friday, Cyber Monday, kjøpepress og førjulshandel. Finnes det et alternativ?

Jordas overforbruksdag (Earth Overshoot Day), dagen da jordas fornybare ressurser for året er oppbrukt, kommer tidligere år for år. Denne gangen kunne verdensdagen «feires» 28. juli, men ser vi kun på forbruk i Norge brukte vi opp vår del allerede 12. april. Hovedårsaken til vårt høye og økende forbruk er at vi bytter ut produkter lenge før det er nødvendig. Vi er altså blant de verste i klassen, og om resten av verden skal kopiere vårt mønster trenger vi 3,6 jordkloder før vi blir fornøyde.

Motstå kjøpefristelsene
Finnes det en annen måte å handle på – bokstavelig talt? En måte å manøvrere seg gjennom årets to siste måneder med et moralsk kompass. En ting er sikkert, å komme seg gjennom resten av året krever bevissthet, overskudd og fokus. Ved å planlegge nødvendige kjøp kan man ta gode, langsiktige valg i anskaffelsesøyeblikket. Tør du å takke nei til de «gode» tilbudene frem mot jul?

Tenk holdbarhet i førjulshandelen
Ett av FNs bærekraftmål handler om ansvarlig forbruk og produksjon. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. For å nå dette målet trenger vi som forbrukere mer kunnskap om materialer, kvalitet, vedlikehold av det vi kjøper, og hvordan produktene er framstilt. Bevisste forbrukere stiller spørsmål om hvor produktene er laget, hva de er laget av og hvem som egentlig tjener penger på vår julehandel.

Gamle løsninger på nye problem
Vi i Norges Husflidslag mener at tradisjonell kunnskap er en del av løsningen på fremtidens utfordringer. Husflid og tradisjonshåndverk handler om å utnytte ressursene vi har rundt oss for å lage nyttige, vakre og holdbare produkter. Denne kunnskapen er ført videre gjennom generasjoner, og er en del av vår immaterielle kulturarv: Hvordan få ting til å vare, og å reparere istedenfor å kaste.

Gjennom prosjektene våre Rundt bålet og Alt kan fikses får barn, ungdom og unge voksne lære å bruke nål og tråd, kniv og øks, og grunnleggende kunnskap om teknikker og naturmaterialer.

Med denne kunnskapen er man bedre rustet til å ta gjennomtenkte valg som forbruker. Kan du noe om materialer, vet du hvilke kvaliteter du ser etter i et nytt produkt. Kan du noe om teknikker, er det lettere å kjenne igjen godt håndverk. Kan du lage noe selv, vet du hvor mye ressurser som kreves i form av materialer, tid og kunnskap – og hva som skal til for å reparere det. Dette er også viktig for å forstå premissene for debatten om tekstiler, klima og miljø.

Velg bærekraft og kvalitet over impulsive kjøp. Kanskje kan vi neste år få ressursene våre til å vare lenger enn til påske?