Du er logget inn som

 

Alt kan fikses!

«Alt kan fikses!» er et treårig prosjekt for å inspirere og lære folk å fikse og ta vare på klærne sine. Prosjektet retter seg spesielt mot ungdom og unge voksne, og skal spre materialkunnskap, reparasjons- og håndverksteknikker.

Norges Husflidslag vil gjennom prosjektet «Alt kan fikses!» dele vår akkumulerte kunnskap om materialer og reparasjonsteknikker, og formidle det ut til det brede publikum. Det blir skreddersydde opplegg og nye møteplasser for ungdom og unge voksne hvor de kan møte medlemmer med mye håndverkskunnskap. Kort sagt skal prosjektet lære folk å ta vare på og fikse tekstiler.

Prosjektet vil også styrke lokallagene. Det vil bli en videreutvikling av fikselaug og utvikling av undervisningsopplegg for instruktører. I tillegg skal det produseres og tilgjengeliggjøres verktøy i form av lærevideoer om utvalgte teknikker og en praktisk håndbok for nye fiksere.

«Alt kan fikses!» inngår i Norges Husflidslags satsing «Holdbart» og er et treårig med oppstart 1. september 2021 til ut 2024.

Nå får enda flere barn og unge lære håndverksteknikker
I 2021 fikk prosjektet støtte av Sparebankstiftelsen DNB på 1,049 millioner. Da prosjektet startet var det 66 påmeldte lokallag. I andre prosjektår har nye 62 lag meldt seg på Alt kan fikses. Alle påmeldte lag har fått tilsendt en materialpakke med heftet Fiks det! og nyttig utstyr til Fikselaug. Det har ført til stort engasjement for reparasjon og rekruttering. Mange lokallag har hatt samarbeidspartnere og vært tilstede ved andre arena enn det de er vant til. Synliggjøringen tror vi vil være med på å skape mer interesse for arbeidet i hele landet.

I november 2022 fikk vi støtte av Sparebankstiftelsen DNB på hele 3,3 millioner for å kunne jobbe videre med prosjektet og spre mer fikseglede ut til alle de 355 lokallag over hele landet. I årene frem mot 2025 jobbes det spesielt med FNs bærekraftmål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon. Forståelse for hvor ting kommer fra, hvordan de er laget og kan bli reparert når de går i stykker er forutsetninger for å ta gode og ansvarlige valg som forbruker. Denne kunnskapen er ført videre gjennom generasjoner, og er en del av vår felles immaterielle kulturarv. Vi håper at flere lokallag ønsker å være med i prosjektet og at det kan bli mange generasjonsmøter på Fikselaug hvor man kan lære av hverandre.

Hvordan bli med på prosjektet? Påmeldingsfrist  31.januar 2024.

Er dere med på prosjektet? Mer informasjon finner du på innlogget side.


Klesbyttedagen
Gjennom prosjektet «Alt kan fikses!» har Norges Husflidslag inngått et samarbeid med Naturvernforbundet som koordinerer Den Store Klesbyttedagen. Dette er en årlig kampanje for å redusere forbruket av klær, ved å arrangere lokale klesbyttemarkeder. Lokale arrangører over hele landet deltar.

Den Store Klesbyttedagen 2024 blir lørdag 27.april. Årets tema er reparasjon og løfter frem verdien av å reparere for å forlenge klærnes levetid. Norges Husflidslag vil tilrettelegge for at lokallag kan holde åpne fikselaug i forbindelse med lokale klesbyttearrangementer.

 

 

 

Spørsmål? Ta kontakt med arbeidsgruppa
Magnhild Runde (leder), / 940 25 059
Agathe Askeland Lauvdal, / 920 36 407
Hege-Therese Nilsen, / 992 36 034
Margrethe Ballo, / 475 01 034
Reidunn Horgen, / 908 55 867

 

0