Du er logget inn som

 

Alt kan fikses!

«Alt kan fikses!» er et treårig prosjekt for å inspirere og lære folk å fikse og ta vare på klærne sine. Prosjektet retter seg spesielt mot ungdom og unge voksne, og skal spre kunnskap om materialer og reparasjonsteknikker.

Norges Husflidslag vil gjennom prosjektet «Alt kan fikses!» dele vår akkumulerte kunnskap om materialer og reparasjonsteknikker, og formidle det ut til det brede publikum. Det blir skreddersydde opplegg og nye møteplasser for ungdom og unge voksne. Kort sagt skal prosjektet lære folk å ta vare på og fikse tekstiler.

Prosjektet vil også styrke lokallagene. Det vil bli en videreutvikling av fikselaug og utvikling av undervisningsopplegg for instruktører. I tillegg skal det produseres og tilgjengeliggjøres verktøy i form av lærevideoer om utvalgte teknikker og en praktisk håndbok for nye fiksere.

«Alt kan fikses!» er et treårig med oppstart 1. september 2021 til ut 2024. Prosjekt er støttet av Sparebankstiftelsen DNB og er del av Norges Husflidslags satsing Holdbart.

Klesbyttedagen
Gjennom prosjektet «Alt kan fikses!» har Norges Husflidslag inngått et samarbeid med Naturvernforbundet som koordinerer Den Store Klesbyttedagen. Dette er en årlig kampanje for å redusere forbruket av klær, ved å arrangere lokale klesbyttemarkeder. Lokale arrangører over hele landet deltar.

Den Store Klesbyttedagen 2023 blir lørdag 22.april. Årets tema er reparasjon og løfter frem verdien av å reparere for å forlenge klærnes levetid. Norges Husflidslag vil tilrettelegge for at lokallag kan holde åpne fikselaug i forbindelse med lokale klesbyttearrangementer.

 

0