Nytenking, synliggjøring av norsk håndverk og flere kvalitetsprodukter på markedet – vi ønsker å skape større kunnskap om og etterspørsel etter holdbart tradisjonshåndverk.

Dialog er en meningsutveksling preget av velvilje, respekt og åpenhet. I en skapende prosess er håndverkeren i dialog med materialer, omgivelser og tid. Hvordan påvirkes vi av fortiden og tanker om fremtiden?

Delta i @holdbart_handverk få muligheten til å bli utstilt på Håndverksbiennalen i Bodø 2024. Det deles også ut arbeidsstipend på kr. 40.000 og diplom for godt håndverk.

Vil du være med? Merk dine Instagram-innlegg med #holdbarthåndverk2024 og følg @holdbart_handverk. Alle innlegg som deles i perioden 19. oktober 2023-1. mars 2024 vil bli vurdert.

For å kunne delta må produktet:

  • uttrykke god formforståelse og være solid håndverksmessig utført.
  • vise håndverkerens refleksjoner rundt materialbruk, ressursutnyttelse og holdbarhet.
  • kunne produseres som serie, i småskala eller som unika.
  • være laget i Norge i 2023-2024.

Håndverkeren må inneha alle rettighetene til produktet og designen. Holdbart håndverk er åpent for bidrag fra håndverkere som bor og virker i Norge.

 

Juryering
Ved kampanjens slutt vil en fagjury gå gjennom alle delte bidrag. De velger ut vinnere av arbeidsstipend på kr. 40.000 til videre produktutvikling, samt diplomer for godt håndverk.

Utvalgte bidrag, i tillegg til vinnerne, vil velges ut til å stilles ut på Håndverksbiennalen 2024 på Bymuseet i Bodø. Utstillingen inngår som en del av Bodøs program som Europeisk kulturhovedstad i 2024. Produktet må være tilgjengelig hele utstillingsperioden, mai-august 2024. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for ettersending av produkter.

Juryen vil bli annonsert.


Tidligere utstillinger og vinnere

2021-2022
2019-2021