Norges Husflidslag har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring som dekker eventuelle skader som oppstår på en av våre aktiviteter. Forsikringen gjelder deltakere av kurs i regi av Norges Husflidslag, dvs. hvor lokallag, fylkeslag, håndverkerlag eller Norges Husflidslag selv står som arrangør.

Det skilles ikke mellom typen kurs, eller medlemmer og ikke-medlemmer i Norges Husflidslag. I avtalen er det spesifisert inntil 20 deltagere, men man også være dekket av denne ordningen på f.eks. sommerskoler med flere deltakere totalt.

Finn forsikringsavtalen her.