Prosjektet Båt – skole – skur! har blitt tildelt 300 000 kroner av Håndverksløftet, Sparebankstiftelsen DNB!

Kystlaget Viken og husflidskonsulent i Oslo har i samarbeid med Vollebekk Skole søkt og fått midler til å lære ungdomsskoleelever maritimt tradisjonshåndverk, herunder bygging av trebåt, knyting av tauverk og fendere, håndsøm av maritime plagg og tilvirking og bearbeiding av årer. De vil også få innblikk i Oslos maritime lokalhistorie knyttet til fiske, sjøfart, industri og rekreasjon på fjorden. Formålet er å utvikle et opplegg som kan brukes videre som del av valgfaget “Levende kulturarv”

Fredrik Svang Jansen, lærer i valgfaget Levende Kulturarv på Vollebekk skole og også medlem i Bjerke Husflidslag, skrev søknaden sammen med husflidskonsulenten i Oslo Kristine Fornes og Kim Brantenberg leder i Kystlaget Viken. I samarbeid med båtbygger Bendik Skogvold utarbeidet de at prosjekt for skoleåret der elevene får opplæring i båtbyggerfaget i Skur 28 og 29 på Akershuskaia ved Rådhuset i Oslo.

Nå har elevene vært tre ganger i skuret og er i gang med å lage øks og årer. Utover skoleåret skal vi sy lærslire til øksa, sydvest og skipssekk, knyte kulefender i hamp og se nærmere på både vikingskip og andre båter i skuret som kommer inn i Skur 29 for vedlikehold og reparasjon.

Dette samarbeidet er et resultat av Oslo Kulturarvnettverk (Oslo KAN) som startet opp våren 2022 med stiftelsesmøte på Litteraturhuset. De hadde sitt første ordinære årsmøte 23. mai 2023 på Vøienvolden gård.