Bli vår nye kollega! Vi søker regnskapsansvarlig til vårt hovedkontor i Oslo. Søknadsfrist 15. mai.

Foto: Ola Dybendal

Om stillingen

 • Regnskap- og lønn fra A-Å, derav blant annet:
 • Årsoppgjør
 • Bokføring
 • Avstemming/kontroll
 • Oppfølging av kundereskontro, purringer etc.
 • Månedsrapportering
 • Utbetalinger
 • Oppfølging av reiseregningssystemet inkludert kontroll/godkjenning av reiseregninger/utlegg
 • Lønnskjøring
 • Oppfølging av pensjon- og forsikringsordninger inn mot lønn og regnskap
 • Sykefravær, refusjoner og dialog med NAV
 • Deltakelse i prosjekter/forbedring av arbeidsrutiner ift til regnskapsløsninger
 • Andre forefallende og økonomi/regnskapsrelaterte oppgaver

 

Om deg

Vi ser etter deg som har solid regnskapsforståelse og god erfaring innen regnskap og årsavslutning. Du har generelt gode IT-kunnskaper, lett for å lære nye systemer og gode kommunikasjonsevner. Vi ser det som en fordel om du har fullført bachelor- eller mastergrad i økonomi, fortrinnsvis med en fagkombinasjon som oppfyller kravene til å bli autorisert regnskapsfører, men god erfaring kan veie opp for utdanning og spesielt da om du har erfaring fra regnskapsførsel i organisasjon. Som person er du strukturert, effektiv og lærevillig. Du ønsker å bidra med ideer og innspill til mer effektive måter å jobbe på, du er blid, positiv og lett å samarbeide med.

 

Om oss

Norges Husflidslag er en kultur- og interesseorganisasjon som er ledende aktør innen kulturvern, handlingsbåren kunnskap og næringshusflid. Vi har rundt 20.000 enkeltmedlemmer i 365 lokallag, 35 butikker og 135 håndverkere som medlemmer. Organisasjonen har 29 ansatte, hvorav 18 har sin daglige arbeidsplass ute i fylkene. Hovedkontoret med fellestjenester er i Oslo, i kontorfellesskap med flere kulturorganisasjoner.