På landsmøtet 31. mai–2. juni skal medlemmene i Norges Husflidslag stemme over hvem som skal sitte i NHs styre frem til 2026. Nå er innstillingen fra valgkomiteen klar. 

Norges Husflidslags valgkomite har nå vedtatt sin innstilling på nytt styre. Agnete Sivertsen, tidligere nestleder, er innstilt som ny leder for de to neste årene. Barbro Tronhuus Storlien trer dermed av etter å ha vært styreleder i 6 år.

Det er medlemmene i Norges Husflidslag som velger styret i NH, på bakgrunn av en innstilling fra valgkomiteen. Det skjer på NHs landsmøte som blir arrangert annethvert år. Flere av dem som i inneværende periode har vært medlemmer eller varamedlemmer til styret, har takket ja til gjenvalg.

Valgkomiteen
Valgkomiteen i Norges Husflidslag, som ble valgt på forrige landsmøte, består av leder Berit Johanson Lindquister og komitemedlemmene Gry Grindbakken, Signe Amalie Sandsør og Inger-Lise Brøto Torland.  

Komiteens leder Berit Lindquister sier de er godt fornøyde med innstillingen: «Det er en god blanding av fornyelse og kontinuitet som gir Norges Husflidslag et styre som kan jobbe godt de neste to årene. Vi får en erfaren leder som både er god på håndverk, formidling og organisasjonsarbeid. Vi gleder oss til å se hva hun kan utrette.»

 

Kravene til sammensetning av styret i Norges Husflidslag følger §7 og §8 i vedtektene.
Her fremgår det blant annet at:  
 

  • Leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges av landsmøtet for 2 år av gangen.   
  • Styreleder og styremedlemmer kan ikke gjenvelges etter å ha fungert sammenhengende i 6 år. Ved bytte av funksjon i styret, kan ingen ha lenger total sammenhengende funksjonstid enn 8 år inkludert leder, alle styrefunksjoner og vara. 
  • Et medlem er valgbart som styreleder eller styremedlem på nytt etter å ha vært ute av vervet i minst to år.  
  • For å inneha tillitsverv i organisasjonen må man være medlem. 
  • Styret består av leder og 6 styremedlemmer.   
  • Ett av styremedlemmene med personlig varamedlem velges blant Norges Husflidslags ansatte. De ansatte har rett til å fremme forslag om personvalg.  
  • Styret velger selv nestleder.   
  • Minst ett medlem skal være 28 år eller yngre når det velges.  

 

Valgkomiteens innstilling til styre i Norges Husflidslag

Valgkomiteen har intervjuet alle kandidater, vurdert og kommet frem til følgende innstilling ti Norges Husflidslag styre for perioden 2024-2026:  

Leder – Agnete Sivertsen (gjenvalg, ny posisjon)
Født i 1972. Oppvokst i Bergen, bor i Hardanger, og er medlem i Folgefonn Husflidslag. Jobber som formidlingsleder på Hardanger folkemuseum, der hun også driver med håndverket skautfelling, er kurslærer på museet sine bunadskurs, og lager utstillinger. Utdannet kulturviter frå UiB. Har sittet i styret i NH i 6 år, de to siste som nestleder.   

«Som styreleiar ynskjer eg å bidra til å lyfta organisasjonen, auka medlemstalet, og sjølvsagt ha god styring. Eg er særleg glad i raudlista, og ivrar for samarbeid mellom husflidslag og andre som driv med immateriell kulturarv.» 

 

Styremedlem – Paula Midtbø (gjenvalg)
Født i 1970. Oppvokst på et småbruk på Vestlandet, og lærte tidlig å nytte ressursene som naturen gav. Arbeider til daglig på Florø barneskole. Medlem av Florø Husflidlag i over 30 år. Har hatt ulike verv i lokallaget, deriblant leder. Er i dag Ung Husflid-kontakt. Har også vært leder i regionlaget Sogn og Fjordane Husflidslag.   

 

 

 

Styremedlem – Silje Espeland Johannessen (ny)
Født i 1976, kommer fra Mandal og arbeider som lektor i grunnskolen. Er aktiv i Mandal Husflidslag som medlem og Ung husflid-instruktør. Har tidligere hatt styreverv i Vest-Agder Husflidslag og Vestagder Husflid AS. Er opptatt av kulturhistorie, tekstilhistorie og lokalhistorie, og har skrevet bøker og artikler om lokal kultur- og husflidshistorie, blant annet Fra folkedrakt til bunad i Vest-Agder.  

 

 

Styremedlem – Anders Løvli (ny)
Født i 1996, fra Nord-Troms. Er 3. generasjons driver og eier av Ullkarderiet i Kåfjorddalen. Har stor drivkraft for å videreføre og styrke bedrifter innenfor husflid, og da spesielt ull. Norges Husflidslag har vært en del av familien i flere generasjoner, og han er selv medlem i Birtavarre Husflidslag i Kåfjord. 

 

 

Styremedlem – Ellen Holtan Folkestad (gjenvalg)
Født i 1978. Oppvokst og bor i Vestfold og er medlem av Stokke Husflidslag. Er utdannet lege og jobber som gynekolog ved Sykehuset i Vestfold. Er også tillitsvalgt på jobb. Hun har vært sekretær i lokallag, sekretær og leder i regionlag, medlem av AU for regionlagsledere og sittet i butikkstyret i tre husflidsbutikker. Har sittet i styret i NH i 4 år, som vara og styremedlem.

 

 


Styremedlem – Tina Eckeroth (ny)
Daglig leder i Norsk Flid Husfliden Kristiansund. Er aktiv i husflidslaget i Molde, hvor hun tidligere har vært leder.

 

1. varamedlem – Åshild Føllesdal (gjenvalg)
Født i 2000, fra Lillehammer. Studerer datateknologi ved NTNU i Trondheim. Møtte organisasjonen først som barn på Ung Husflid sommerkursene på Maihaugen i Lillehammer. Har sittet i NHs ungdomsråd og organisert workshops under ungdoms-OL. 

 

 

 

2. varamedlem – Terje Lia (ny)
Født i 1973, fra Notodden. Var med å etablere Notodden Husflidslag og har sittet i styret siden. Var også aktivt involvert i styret i Heddal og Notodden Museumslag i 15 år. Har et stort engasjement for draktskikken i Øst-Telemark før 1900. Ivrig samler av både kunnskap og gamle tekstiler fra området og brenner for deling av kunnskapen. Arbeider til daglig som markeds- og utviklingsleder i IDEA kompetanse.  

 

 

3. varamedlem – Magnhild Peggy Jones Gilje (ny)
Født i Stavanger 1986. Bunadtilvirker med svennebrev, jobber til daglig som bunadtilvirker og båndveverske. Medlem i Norske Husflidhåndverkere. Er leder i Gjøvdal/Åmli Husflidslag, og har hatt tidligere styreverv i lokal- og regionlag. Det har vært, og fortsetter å være en glede å treffe så mange kunnskapsrike folk som brenner for så mange forskjellige typer håndverk.  

 

 

 

Valgkomiteens innstilling til ungdomsrådet

Marie Jørgensborg (gjenvalg)
Født i 2003. Er medlem i Lillehammer Husflidslag og jobber på Husfliden Lillehammer. Har gått sømlinjen på Sandefjord folkehøgskole. Driver mest med søm og strikking, med interesse for spikking og trearbeid. Har sittet i ungdomsrådet siden oppstarten i 2018, og synes det er viktig å engasjere unge innen husflid, sånn at teknikkene vi driver med vil fortsette å leve videre. Hun er engasjert for både Rødlista og Holdbart konseptet.

 

 

Hans Gregersen (gjenvalg)
Født i 2006. Medlem i Kristiansand Husflidslag, har jobbet for lokallaget som instruktør og er deltidsansatt på Husfliden Kristiansand. Tar fordypning i fysikk og matematikk på Kristiansand Katedralskole Gimle. Har holdt på med håndverk helt siden han kunne gå, og er mest glad i det som involverer treverk, jern og tekstil. Har vært med i ungsomsrådet siden 2021.

 

 

Sturla Rognskog Mella (gjenvalg)
Født i 2006. Medlem i Østensjø Husflidslag. Arbeider som IT-utviklerlærling. Har en lidenskap for alt som har med håndverk å gjøre og liker å lære nye teknikker. Ønsker å skape et miljø for ungdommer som er interesserte i husflid gjennom Norges Husflidslag. Har vært med i ungdomsrådet siden 2021.

 

 

 

Ariel Eline Pedersen (ny)
Født i 2008. Fra Saltdal, går i 10. klasse på Rognan ungdomsskole. Styremedlem i Nordland Husflidslag. Glad i å strikke, hekle og male. Er også aktiv turner.

 

 

 

Vilde Nena Aarseth (ny)
Født i 2006. Studerer ved Førde VGS og er varamedlem i Midtre Sunnfjord Husflidslag. Har alltid vært interessert i det kreative, er nysgjerrig og liker å prøve ut ulike teknikker og materialer. Brenner for en bærekraftig livsstil. Har vært kurslærer i trearbeid og søm. Går på kulturskolen med fordypning i kunstfaget.

 

 

 

 

Valgkomiteen 2024-2026

Inger-Lise Torland, ikke på valg (valgt til 2026)

Signe Amalie Sandsør, ikke på valg (valgt til 2026)

Barbro T. Storlien, ny fra 2024, velges til 2028

Merete Mattson, ny fra 2024, velges til 2028