Brenner du for håndverk, bærekraftig livsstil og synliggjøring av vår kulturarv? Vil du bidra til at flere unge opplever mestring og skaperglede gjennom kurs, aktiviteter og arrangementer både nasjonalt, regionalt og lokalt?  

På landsmøtet 2024 skal Norges Husflidslag utnevne sitt første demokratisk valgte ungdomsråd i organisasjonens levetid. Er du mellom 14-24 år kan du stille til valg. Valgkomitéen vil plukke ut fem kandidater. Alle medlemmer i Norges Husflidslag kan fremme kandidater, og du kan foreslå deg selv.  

Ungdomsrådet skal ha en rådgivende rolle overfor styret i Norges Husflidslag, og kan komme med innspill til saker som spesielt retter seg mot barn og unge. De kan også komme med innspill vedrørende organisasjonen generelt i samarbeid med NH`s barne- og ungdomskonsulent som fungerer som rådets sekretær og veileder. 

Du behøver ikke være medlem fra før for å stille som kandidat, men må bli medlem hvis du blir valgt inn i Ungdomsrådet. Det vil være ca 8-10 møter i året, hvorav 2-3 er fysiske.  

Du får: 

  • bli kjent med andre med samme interesser, og få venner fra hele Norge. 
  • mulighet til å delta på ulike arrangement og kurs. 
  • være med å påvirke og utvikle Norges Husflidslags fremtid som organisasjon.  
  • erfaring med organisasjonsarbeid, kurs- og prosjektarbeid. 
  • arbeidserfaring på CV-en. Mange arbeidsgivere ønsker å ansette ungdom som viser engasjement og som har vært aktiv i en organisasjon på fritiden. 
  • årlig honorar, samt reiser og opphold dekket av Norges Husflidslag. 

 

Noe for deg?  

Send epost med kort tekst om hvorfor du vil bli med, hva du brenner for og kontaktinfo til; (leder i valgkomitéen) innen 1.april.