Rødlista: Husflidslaget i Lesja har dokumentert taksteinstøping i betong, en vanlig måte å lage takstein på tidligere.

Etter henvendelse først til Eureka, så teknisk museum i Oslo, er konklusjonen at maskina for å lage taksteinen er konstruert etter 1925. (Hovedstaden skiftet navn til Oslo det året) Men når, har vært umulig å få kjennskap til. Sikkert er det, at det er  flere bygninger i kommunen som har tak laget med maskina. Blant annet på en ved-skåle på Torstad, på et fjøs på Søre Traasdal og en bygning på Silihagen. Også flere setre har støpte taksteiner. En flink støper kunne produsere 100 takstein på en dag, og det ble betalt med 3 øre pr stein.

«G. Hartmann» Som maskina er merket med, var et agenturfirma som solgte maskiner. De eide Eureka maskinfabrikk som lagde mange ulik typer maskiner. Eureka ble etablert i 1889, solgt til Kværner i 1968 og endelig avviklet i 1985. Taksteinmaskina er nok laget på Eureka. Maskinene ble solgt gjennom eierselskapet. Det er derfor den er inngravert «G. Hartmann». Fabrikken lå i Hoffsveien 1 på Skøyen i Oslo. Eieren, ingeniør Gustav Ludvig Theodor Hartmann, var med på etableringen av Norsk Teknisk Museum i 1914. Det var Aker som kjøpte og la ned siste rest av maskinfabrikken. Navnet er imidlertid videreført i et firma som driver med pumper og som er eid av Aker (Eureka lagde også mye pumper på slutten). Vi tror de regner seg som en videreføring av Eureka maskinfabrikk.

Teknikken er demonstrert med forklaring ved Torbjørn Torstad gjennom en dag sommeren 2023 ute på Bygdemuseet i Lesjas tun, hvor folk kunne få prøve å lage sin egen stein.

 

 

Kilder: Torbjørn Torstad

Kontaktinformasjon: Husflidslaget i Lesja
Dette prosjektet fikk andrepremie i Oppland Husflidslag sin rødlistekonkurranse i 2024.

Om Rødlista: Rødlista er en landsomfattende dugnad for å samle inn, dokumentere og ha opplæring i håndverkskunnskap som står i fare for å bli glemt. Husflidslagene velger selv teknikkene de vil arbeide med.