I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 er Norges Husflidslags driftstilskudd fra Kulturdepartementet opprettholdt på samme nivå som i 2023, med en justering for generell prisvekst.

Foto: regjeringen.no

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 er Norges Husflidslags driftstilskudd fra Kulturdepartementet opprettholdt på samme nivå som i 2023, med en justering for generell prisvekst. Vi opplever det som positivt at vi blir sett som en viktig organisasjon for ivaretakelse og videreføring av levende kulturarv over hele landet. Se statsbudsjettet her.

Regjeringen foreslår også å videreføre tilskudd til Studieforbundet kultur og tradisjon på samme nivå som i 2023, med priskompensasjon.

De ønsker i tillegg å legge til rette for full momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Les mer på Frivillighet Norge sine nettsider.