Du er logget inn som

Sigrid Blekastad

Glassdesigner Sigrid Blekastad i arbeid med glassmaleri. Sigrid Blekastad Arktektonisk glassdesign. Foto: Nilsson Cinematics
Glassdesigner Sigrid Blekastad i arbeid med glassmaleri. Sigrid Blekastad Arktektonisk glassdesign. Foto: Nilsson Cinematics

 

Glassmalerier. Sigrid Blekastad, Arktektonisk glassdesign. Foto Nilsson Cinematics
Glassmalerier. Sigrid Blekastad, Arktektonisk glassdesign. Foto Nilsson Cinematics

 

Glassdesigneren i arbeid. Sigrid Blekastad, Arktektonisk glassdesign. Foto: Nilsson Cinematics
Glassdesigneren i arbeid. Sigrid Blekastad, Arktektonisk glassdesign. Foto: Nilsson Cinematics

 

Glassmaleri under arbeid. Sigrid Blekastad, Arktektonisk glassdesign. Foto: Nilsson Cinematics
Glassmaleri under arbeid. Sigrid Blekastad, Arktektonisk glassdesign. Foto: Nilsson Cinematics

Sigrid Blekastad
Øverbygdsvegen 81
2682 Lalm

90297186 /

0