I forbindelse med Rødliste-dugnaden har Fet husflidslag lansert en nyprodusert instruksjonsfilm om sprangteknikk, med sprang-ekspert Herborg Wahl. Se utdrag av filmen her!

Sprang er et av verdens eldste håndverks- og tekstilteknikker. Det er funnet spor av tekstiler laget i denne teknikken i gamle egyptiske gravfunn. Etter det vi kjenner til, har håndverket vært kjent i Norge siden bronsealderen. Håndverket utføres ved at parallelle tråder spennes opp i en ramme og flettes over hverandre uten renning. Stoffet blir mykt og elastisk og kan benyttes til bruksting så vel som duker, puter og andre prydting.

Herborg Wahl (84), opprinnelig fra Lillestrøm, er æresmedlem og kursarrangør i Fet Husflidslag. Hun er ekspert på bl.a. Sprangteknikken og har utført utallige arbeider. I den 25 minutters lange filmen viser hun den mest grunnleggende delen av sprangteknikken.

”I spranghåndverket kan vi følge tråden langt tilbake i historien, dette er noe av det som gjøre det så fascinerende å arbeide med”, sier Herborg Wahl.

Siden sprangteknikken er svært gammel og i ferd med å forsvinne, er det av vesentlig betydning at teknikken dokumenteres. Introduksjonsfilmen er produsert med støtte fra Akershus Fylkeshusflidslag i samband med Norges Husflidslag Rødlistedugnad – et initiativ for å bevare gamle teknikker. Filmen kommer til å være til stor nytte for å bevare og skape entusiasme for dette håndverket og andre gamle teknikker.

Dokumentarfilmselskapet True Fiction har stått for regi, opptak og produksjon.

 

En smakebit av filmen kan du se her:


Filmpremiere 22. mai

Tekst og foto: Anne Guri Gunnerød

Torsdag kveld 22. mai var det invitert til filmpremiere i Fet Husflidslag. Filmen om Sprang ble lansert. Nå snakker vi selvfølgelig om den tekstile håndverksteknikken Sprang, og ikke om den varianten som bedrives ute på ridebanen.

Herborg Wahl hadde hovedrollen i filmen, en rolle hun definitivt er skapt for! I årevis har hun trenet for denne rollen og nå mestrer hun den bokstavelig talt til fingerspissene.

Med litt mer hverdagslige ord, er dette en film som kan nyttes som en innføring i sprang-teknikken. En eldgammel teknikk som er benyttet i århundrer og ikke bare her i landet. Vi har funn fra vikinggraver som bekrefter at teknikken var kjent på den tiden.

Filmen er et velkomment produkt i Rødliste-sammenheng. Fet Husflidslag er i så måte et av pionerlagene i Norges Husflidslags store Rødliste-dugnad, hvor målet er å hente fram gamle teknikker og deretter dokumenterer og formidle kunnskap både om og i teknikken. I Fet Husflidslag har Herborg Wahl holdt to kurs i sprang siste år, og antakelig blir det flere etter hvert som kjennskapen til sprang-teknikken spres.