Du er logget inn som

Mari Bryhni

Tradisjonshåndverker Mari Bryhni i arbeid med halmsløyd, et bærekraftig og gammelt håndverk. Foto: Nilsson Cinematics
Tradisjonshåndverker Mari Bryhni i arbeid med halmsløyd, et bærekraftig og gammelt håndverk. Foto: Nilsson Cinematics

 

Halmarbeid av tradisjonshåndverker Mari Bryhni med halmsløyd, et bærekraftig og gammelt håndverk. Foto: Nilsson Cinematics
Halmarbeid av tradisjonshåndverker Mari Bryhni med halmsløyd, et bærekraftig og gammelt håndverk. Foto: Nilsson Cinematics

 

Tradisjonshåndverker Mari Bryhni i arbeid med halmsløyd, et bærekraftig og gammelt håndverk. Foto: Nilsson Cinematics
Tradisjonshåndverker Mari Bryhni i arbeid med halmsløyd, et bærekraftig og gammelt håndverk. Foto: Nilsson Cinematics

 

Halmarbeid av tradisjonshåndverker Mari Bryhni, som er fascinert av ulike teknikker som brukes til halmsløyd. Foto: Nilsson Cinematics
Halmarbeid av tradisjonshåndverker Mari Bryhni, som er fascinert av ulike teknikker som brukes til halmsløyd. Foto: Nilsson Cinematics

Mari Bryhni
Kildevegen 16
2340 Løten

91323992 /

0