Du er logget inn som

 

Vev- og billedvev-ringen i Halden

Tilbake

Deltakelse krever noe ferdighet innen vev eller billedvev.
Gruppen møtes:
* hver tredje tirsdag i måneden klokken 18:00
* siste tirsdag i måneden klokken 10:00
Møtedatoer kan finnes på haldenhusflidlag.no
Møtested er i Halden husflidslags lokaler i Svenskegata 2 i Halden sentrum.
Kontaktperson for vev: Nina Søndenå, 
Kontaktperson for billedvev: Solvor Johansen, 

Halden husflidslag

 

0