Du er logget inn som

 

Valg årsmøtet 2022 – Sør-Trøndelag husflidslag

Tilbake

Informasjon til alle lokallagsmedlemmer i Sør-Trøndelag.
Valgkomiteen er i gang med å finne kandidater til tillitsverv på fylkesnivå og vil gjerne ha innspill.

Vi har akkurat startet på det nye året 2022. Sør-Trøndelag husflidslag planlegger å ha årsmøte lørdag 19.mars 2022. I den forbindelse er valgkomitéen i gang med å finne kandidater til tillitsverv på fylkesnivå.

På årsmøtet 2022 skal det velges leder for 1 år, to styremedlemmer for 2 år, tre varamedlemmer to for 2 år og 1 for ett år samt to revisorer for 1 år.

Som medlem har du anledning til å komme med forslag på kandidater. Kandidatene må være forespurt, og forslagene sendes direkte skriftlig til valgkomitéen.

Her er en oversikt over det sittende styret i Sør-Trøndelag husflidslag for 2021:

Funksjon Navn Styremedlemmenes funksjon i 2021 Lokallag Årsmøte 2022
Leder Anne-Grethe Thorstensen   Malvik husflidslag På valg
Styremedlem Ranveig Stuenes Nestleder og ung husflidskontakt Ørland/Bjugn husflidslag På valg
Styremedlem Helene Tiller Sekretær Røros husflidslag På valg
Styremedlem Heidi Pawlik Carlson Kasserer Oppdal husflidslag Gjenstår 1 år
Styremedlem Knut Alme Studieleder Ørland/Bjugn husflidslag Gjenstår 1 år
1.vara Liv Bente Aunemo   Orkdal husflidslag På valg
2.vara Jorunn Dahl   Malvik husflidslag På valg
3.vara Elin Bretten   Oppdal husflidslag På valg
Revisor Borghild-Anita Løkken   Røros husflidslag På valg
Revisor Tove Bøgseth   Røros husflidslag På valg

 

Kontaktinformasjon til valgkomitéen:

Ann-Astrid Rokseth (Hysnes husflidslag) – e-post: tlf: 917 61 494

Ragnhild Dahl (Strinda husflidslag) – e-post: tlf 951 41 823

Vara – Borghild Anita Løkken (Røros husflidslag) –  tlf  918 45 700

0