Du er logget inn som

 

Strikkeglede føredrag med Birger Berge på Førde bibliotek 21.10.22 klokka 17.00

Tilbake

Birger Berge har strikka heile livet, og har dei seinare åra også designa og publisert eigne mønster i bokform og hos andre leverandørar i form av hefter og enkeltoppskrifter. Birger er oppteken av kulturarven i strikking, og prøver alltid å bringe tradisjonelle element inn i nye plagg, og bruke tradisjonane på ein kreativ måte.

På føredraget vil Birger prate om vegen inn i strikkinga, prosessen fram mot eigen Instagram og eiga bok, om mønstertradisjonar og kva strikking kan bety for den einskilde.

Arrangement i samarbeid med Førde bibliotek, Ullveka 2022.

Gratis arr.
Velkomen!

main image
0