Du er logget inn som

 

Larvik Husflidslags årsmøte 2021 avholdt 1.2.22

Tilbake

Larvik Husflidslags årsmøte 1.2.2022

30 medlemmer hadde funnet veien til Larvik husflidslags årsmøte som ble avholdt i husflidslagets lokaler i Øvre Verksgård. På programmet sto vanlige årsmøtesaker, med godkjenning av årsmelding og regnskap og valg.

Årsmeldingen ble godkjent med et par mindre tilføyelser. Regnskapet ble godkjent uten merknader.

På valg var leder Synøve Birkeland Svendsen og studieleder Annci Karlsen, begge gjenvalgt.Som nye medlemmer til styret ble styremedlem Reidun Liverød og varmedlem Wenche Sandmo valgt da styremedlem Dag Oppen Berntsen og varamedlem Merete Jacobsen ønsket avløsning. Begge de avtroppende medlemmene av styret ble takket for innsatsen med en liten oppmerksomhet som blir levert dem.

Etter årsmøtesakene sto foredrag om Gloppe Husflidsskoles historie v/ Larvik husflidslags æresmedlem Karin F. Archer på programmet. Hun var dessverre forhindret i å møte selv, men hadde gitt oss manus, som ble lest opp for de fremmøtte. Årsmøtet ble avsluttet med en enkel bespisning og utlodning.

Nytt styre i Larvik Husflidslag 2022 er:

Leder Synøve Birkeland

Kasserer Karna Stensrød

Sekretær Gro Stalsberg

Studieleder Annci Karlsen

Studieleder Ann Ormåsen

Styremedlem Reidun Liverød

Studieleder/varamedlem Ingjerd Beate Nyhus Larsen

Varamedlem Wenche Sandmo

0