Du er logget inn som

 

Læringsverksteder vår 2023

Tilbake

Et læringsverksted er for deg som har gått på kurs eller kan teknikken fra før og ønsker å jobbe videre sammen med andre.

Læringsverkstedene er både noen med og uten lærer. Lærer kan gi hjelp og veiledning til å komme i gang med arbeidet.

Det er påmelding ved fremmøte på første læringsverksted. Faktura sendes ut fra kasserer. Du betaler kun en avgift uansett hvor mange verksteder du deltar på

Pris: kr 250,- for medl./ kr 400,- for ikke medl. og medl. fra andre lokallag.

Knipling             5 ganger på kveldstid    (101-23)
Tid:           Mandag  23/1 – 6/2 – 6/3 – 20/3 – 17/4
kl:             18.00 – 21.00.
Lærer:      Bjørg Fuskeland

Tæger/Løbbinding/Toving  6 ganger på dagtid   (102-23)
Tid:           Tirsdag  10/1 – 24/1  – 7/2 – 7/3 – 21/3 – 18/4
kl.             10.00 – 14.00

Lappesøm          6 ganger på dagtid   (103-23)
Tid:          Torsdag 12/1 – 26/1 – 16/2 – 9/3 – 13/4 – 26/4
kl:             10.00 – 14.00

 Lappesøm         5 ganger på kveldstid   (104-23)
Tid:          Onsdag  25/1 – 15/2 – 8/3 – 12/4 – 26/4
kl:            18.00 – 21.00

Billedvev           8 ganger på dagtid   (106-23)
Tid:           Tirsdag  17/1 – 31/1 – 14/2- 28/2 – 14/3 – 28/3 – 11/4 – 25/4
kl:              10.00 – 14.00

Karveskurd       8 ganger på kveldstid   (107-23)
Tid:            Tirsdag  17/1 -31/1 – 14/2 – 28/2 – 14/3 – 28/3 – 11/4 – 25/4
kl:              18.00 – 21.00

 Hardangersøm 6 ganger på dagtid   (108-23)
Tid:            Mandag  16/1 – 30/1 – 27/2 – 20/3 – 27/3 – 24/4
kl:               10.00 – 14.00

 Bunad                5 ganger på kveldstid   (109-23)
Tid:             Onsdag  18/1 – 1/2 – 1/3 – 15/3 – 29/3
kl:                18.00 – 21.00

Søm av klær      9 ganger på dagtid   (110-23)
Tid:             Mandag  9/1 – 23/1 – 6/2 – 13/2 – 6/3 – 13/3 – 17/4 – 8/5 – 22/5
kl:               10.00 – 14.00
Sted: Hagen Skole

Søm av klær      10 ganger på kveldstid   (111-23)
Tid:          Mandag  9/1 – 16/1 – 30/1 – 13/2 – 27/2 – 13/3 – 27/3 – 17/4 – 24/4 – 22/5
kl:             18.00 – 21.00
Sted: Hagen Skole

0