Du er logget inn som

 

Læringsverksted – Vår 2022

Tilbake
 • Billedvev: Tirsdager i partallsuker, kl. 18:00 – 21:00 (oppstart, 11.01.2022)
  Kontaktperson: Ingeborg Kolsgård, tlf: 99 61 03 89
 • Fra Gammelt til Nytt: Tirsdager i oddetallsuker, kl. 18:00 – 21:00 (oppstart, 04.01.2022)
  Kontaktperson: Ruth Johansen, tlf: 92826625
 • Hedebo og Engelsk søm: Første partallstorsdag i hver måned, kl. 18:30 – 21:30 (oppstart, 13.01.2022)
  Kontaktperson: Karin Haarr, tlf: 91352278
 • Knipletreff: Første onsdag i hver måned, kl. 18:30 – 21:30 (oppstart, 05.01.2022)
  Kontaktperson: Målfrid Husebø, tlf: 91785922
 • Lappeteknikk: Første og andre onsdag i hver måned, kl. 18:30 – 21:30 (oppstart, 05.01.2022)
  Kontaktperson: Marit Nessler, tlf: 95406337
 • Saufell og bruksting i saueskinn: Mandag i oddetallsuker, kl. 18:00 – 21:00 (oppstart, 03.01.2022)
  Kontaktperson: Anne Torill Aarflot, tlf: 90184617
 • Strikking: Torsdag i oddetallsuker, kl. 18:00 – 21:00 (oppstart, 04.01.2022)
  Kontaktperson 1: Margunn Helland, tlf: 47351008
  Kontaktperson 2: Bjørg Berland, tlf: 99569738
 • Sølvgruppe: Første partallstorsdag i hver måned, kl. 18:00 – 21:00 (oppstart, 13:01.2022)
  Kontaktperson: Signe Storaker, tlf: 95890375
 • Teddybjørn: Tirsdag i oddetallsuker, kl. 18:00 – 21:00 (oppstart, 04.01.2022)
  Kontaktperson: Helga M. Olsen, tlf: 46684392
 • Toving: Mandag i partallsuker, kl. 18:00 – 21:00 (oppstart, 10.01.2022)
  Kontaktperson: Marianne Bjørnsen, tlf: 99793465
 • Formiddagstreff: Første og tredje torsdag i måneden, kl: 10:00 – 14:00 (oppstart, 06.01.2022)
  Kontaktperson: Marit Nessler, tlf: 95406337
 • Vev: Hver mandag, kl. 18:00 – 21:00 (oppstart, 03.01.2022)
  Kontaktperson: Olaug S. Ravndal, tlf: 90048090

Deltakelse på læringsverksted er gratis for Sola Husflidslags medlemmer, men koster kr. 200 per halvår for de som ikke er medlemmer.

Er du interessert i å bli med, ta konakt med kontaktperson på det aktuelle læringsverkstedet eller styret ().

0