Du er logget inn som

 

Læringsverksted skinnsøm 10. jan kl.18.00 – 21.00. Ledig plass.

Tilbake

Vi tar med oss skinn og treffes i 4. etg. Engensgate 1. Vi syr på det vi ønsker, skinnfell eller småsøm og hjelper og inspirere hverandre.

Ta kontakt m Aud Krane Bekkevold hvis du er interessert, aubekk@online,no

Pris for medlem kr. 500,-. Ikke medlem kr 650,-.

 

0