Du er logget inn som

 

Årsmøte i Hopastova 13.februar

Tilbake

Innkalling til årsmøte i Aurland Husflidslag

i Hopastova måndag den 13.februar 2023 klokka 1900

Påmelding til Cecilie, mobil 970 17 672 innan 10. februar

Sak 1

Årsmelding.

Årsmeldinga vert lagt fram på møtet

Sak 2

Rekneskap.

Vert lagt fram på møtet

Sak 3  

Aktivitetsplan våren 2023, forslag frå styret:

Aktivitetskveld: 30.januar, 6.mars, 20.mars

Sommaravslutning for medlemmane i juni

Årsmøte Sogn og Fjordane husflidslaget. 17. – 19.mars

Vasking i Hopastova 6.mars frå klokka 10.00

Kurs:    Plantefarging nr.2

Sykurs

Ung Husflid: 27.februar, 13.mars, 27.mars, 17.april

Til hausten: Slipekveld

Styret oppmodar medlemmene til å komma med innspel til aktivitetsplanen.

Sak 4

Innspel til saker til årsmøtet

Sak 5

Valstyret legg fram forslag til kandidatar på årsmøtet.

 

Torill fortel om studiesirkelen i plantefarging som me hadde i haust og viser fram plantefarga garn.

Det vert enkel servering. Utlodding,  ta med ein liten gevinst.

 Vel møtt!

Helsing

Styret i Aurland Husflidslag

main image
0