Vi søker en innholdsprodusent i 40% til våre to landsdekkende prosjekter «Alt kan fikses» og «Rundt bålet».

Vi ser etter en person som mestrer journalistisk arbeid, nettsidepublisering og bruk av sosiale medier. Innholdsprodusenten vil jobbe med tekst og innhold til prosjektene «Rundt bålet» og «Alt kan fikses». Stillingen er 40% i prosjektperioden (ut 2024).

I årene frem mot 2025 jobber Norges Husflidslag spesielt med FNs bærekraftmål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon. De landsomfattende prosjektene skal gi barn, ungdom og unge voksne en innføring i grunnleggende håndverksteknikker, reparasjon og klok bruk av naturressurser. Mens «Rundt bålet» retter søkelyset på spikking, mattradisjoner og trearbeid, har «Alt kan fikses» som mål å gjøre flere i stand til å reparere tekstiler og bli bevisste på eget forbruk. Norges Husflidslag samarbeider også nasjonalt med Naturvernforbundet om Den Store Klesbyttedagen, hvor husflidslagene har åpne reparasjonsverksteder—Fikselaug—for å lære flere å fikse sine egne klær.

 

Arbeidsoppgaver:

Utarbeide innhold til promotering av prosjektene «Rundt bålet» og «Alt kan fikses» i egne og eksterne kanaler
Samarbeide med prosjektleder og kommunikasjonsrådgiver om fremdriftsplan,kampanjer og innhold innenfor satt budsjett
Produksjon, oversettelse og korrektur av tekst til intern og ekstern bruk, f.eks. publikasjoner, informasjonsvideoer, presentasjoner, nettside og sosiale medier.
Samarbeide med eksterne leverandører, som grafisk designer, fotograf og filmskaper.

Dine kvalifikasjoner:

Du har et ønske om å skape engasjement for tradisjonshåndverk blant barn og unge
Har erfaring med tekstarbeid for publikasjoner og digitale flater
Har erfaring med publiseringsverktøy og å lage strategier for sosiale medier
Forstår språklige og billedlige virkemidler for å oppnå ønsket resultat
Selvstendig og selvgående
Erfaring med å levere til frister og koordinere arbeid mellom flere deltakere
Nøyaktig, strukturert og engasjert

 

Vi kan tilby:

Meningsfulle utfordringer i en frivillig organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
Et godt og sosialt arbeidsmiljø
Fleksibel arbeidstid og sommertid
God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
Lønn etter avtale

 

Stillingstype: 40% engasjement i prosjektperioden (ut 2024)
Arbeidssted: Oslo sentrum
Søknadsfrist: 20. juni 2023, til
Tiltredelse: 1. oktober 2023
Ønsker du mer informasjon om stillingen? Ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Tone Sjåstad, , 930 61 265

 

Om Norges Husflidslag:

I over 100 år har Norges Husflidslag jobbet for å fremme husflid og håndverk. Vi er en kultur- og interesseorganisasjon med over 350 lokallag med 20.000 enkeltmedlemmer, profesjonelle husflidhåndverkere og husflidbutikker. Norges Husflidslag er akkreditert av UNESCO som ekspertorganisasjon innen immateriell kulturarv. Vi jobber for å styrke håndverk som en bærekraftig næring, og dele skaperglede og kunnskap gjennom kurs og aktiviteter. Organisasjonen ble stiftet i 1910, under navnet Norges Husflidsforbund, og samlet husflid og kunsthåndverk i et nasjonalt fellesskap. Norges Husflidslag er også utgiver av tidsskriftet Norsk Husflid, som er landets største magasin om husflid og håndverk.

Norges Husflidslag er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som speiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Arbeidssted er ved vårt kontor i Oslo sentrum.