Du er logget inn som

Korgfletting i splitta materiale - AVLYST

Torsdag 3. februar - Søndag 6. februar

Sted:

Husflidstova, Skuleplassvegen 3, 5437 Finnås

Arrangør:

Bømlo Husflidslag

Type:

Tresløyd

Priser:

Ordinær pris: Kr. 2500,-


Bli medlem

Kurset er dessverre avlyst!

Kursledere: Hege Iren Wiken ( kurvmaker.no ) og Samson Øvstebø ( ovstebo.info )

Dato : 03. - 04. - 05. - 06. februar 2022

Stad : Husflidstova. Skuleplassvegen 3, 5437 Finnås

Kl : 10.00 - 18.00 ( 8 timar pr dag )

Pris: Medlemmer: 2000,- Ikkjemedlemmer: 2500,-

Materialkostnader: Kipe: 700,- , Vedmeis, aktarkorg og snik: 500,-

Påmeldingsfrist: 21.januar 2022    NB ! Bindande påmelding

Betaling: Betalast til Bømlo husflidslag, kontonr: 3495 070 6866 innan 21.01.22

I Norge har det tradisjonelt vore laga mange forskjellige typar korger i splitta materiale. Ein delte pinnar for å gjere dei smidige nok, og jamne nok til å flette med. Frå naturen si side er ingen pinnar like, derfor må dei bearbeidast for å verte jamne og like nok til å setjast saman til ei korg. Denne bearbeidinga gjer ein for hand, med kniv og eventuelt ein høvel. Framgangsmåten er ganske lik sjølv om ein bruker ulikt materiale.

Hege Iren Wiken og Samson Øvstebø har dei siste åra jobba med ulike typar tradisjonelle korger gjennom Norsk Handverksinstitutt, og Hege er no stipendiat for Handverksinstituttet der ho fordjuper seg spesielt i korger i splitta materiale.

På kurset vil deltakerane kunne velge mellom Kipe, Aktarkorg, Vedmeis eller Snik

NB! Gi tilbakemelding om kva korg du ønsker å lage til : innan 21.01.22 -  pga at kursleiarane må vite kva type material dei skal ta med.

NB! Me føl FHI sine anbefalingar når det gjeld korona.


0