Bli med som arrangør av Kulturminnedagene og søk om 30.000,- i arrangementsstøtte før fristen 19. april.

Ung Husflid på Akershusstevnet i 2023

I 2024 avholdes Kulturminnedagene i tidsrommet 31. august til 8. september. Temaet for årets festival er «Spor, nettverk og forbindelser» og er ment som inspirasjon for lokale arrangører av Kulturminnedagene over hele Europa.

Lokale arrangører vil gjennom årets tema formidle aktuell historie, kulturarv og tradisjoner fra sine lokalmiljø – som knutepunkt i et større nettverk. Et nettverk av synlige og usynlige stier mellom kulturer, tradisjoner, mennesker, organisasjoner og samfunn.

Alle husflidslag og andre lokale arrangører kan søke om støtte fra Kulturvernforbundet via deres prosjekt «MIN kulturminnedag – mangfold og inkludering i nærmiljøet». Via prosjektet, som er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB, deles det ut opp til 30.000 kroner til lokale arrangører av Kulturminnedagene som i større grad ønsker å inkludere barn og unge og/eller minoriteter i sine aktiviteter.

Søknadsfristen er 19. april.

 

Kanskje dere allerede har planlagt aktiviteter i tidsrommet 31. august og 8. september, som kan bli en del av Kulturminnedagenes program? Les mer om Kulturminnedagene og muligheten til å søke støtte på www.kulturvern.no.

Forslag til arrangementer

 • Dialog: Inviter en mangfoldig lokalbefolkning til å presentere sin kulturarv
 • Ung Husflid: Inviter barn/unge til å lage eller bidra i et arrangement selv
 • Håndverkets spor – hvordan utvikler husflid og håndverk seg? Hvilke symboler finner vi i dagens håndverk? Hvor kommer de fra?
 • Samarbeid med museum eller næringsliv – lokal identitet og kulturarv
 • Samarbeid med andre kulturvernorganisasjoner: Kystlag – Garnbøting, tauverksted og reipslaging, LMK – tekstiler i veteranbiler, Lokalhistoriske spel – drakter og tidsriktig mote…
 • Arrangere kurs eller verksted – håndverk, matlaging, rundt bålet, formidling
 • Friluftslivets uke arrangeres i samme periode: Hvilke av deres aktiviteter kan gjøres ute eller i samarbeid med friluftsorganisasjoner?
 • Fotoutstilling eller filmvisning
 • Kunstprosjekt med involvering fra skolene?

Flere arrangementsideer kan dere finne i European Heritage Days sin brosjyre for 2024.

 

Visste du at?

I 2023 bidro flere husflidslag til et rekordstort antall kulturminnedagsarrangement i Norge. Blant annet var disse husflidslagene med i året som gikk:

 • Holtålen Husflidslag
 • Sotra Husflidslag
 • Nesodden Husflidslag
 • Larvik Husflidslag

Kulturminnedagene er en del av European Heritage Days som markeres i hele Europa i midten av september hvert år. 50 land er med – noe som resulterer i 70.000 arrangement og 30 millioner besøkende.

European Heritage Days har som mål å:

 • øke bevisstheten rundt Europas kulturelle mangfold
 • stimulere til økt interesse for, og verdsettelse av, et mangfold av kulturer
 • motvirke rasisme og fremmedfrykt og oppmuntre til større forståelse og toleranse innenfor og utenfor landegrensene
 • informere offentligheten og politiske myndigheter om behovet for å beskytte kulturminner mot nye trusler
 • invitere Europa til å svare på de sosiale, politiske og økonomiske utfordringene vi står overfor