Oppland Husflidslag har valgt knipling som en av sine rødlisteteknikker.

Se filmen Knipling — gammel teknikk, fremdeles i bruk ved Marie Helen Lundgaard under.