En ny serie instruksjonsfilmer om håndverk og bærekraft inspirerer til å reparere i stedet for å kaste. Norges Husflidslag har i samarbeid med Kindergarten Media laget en serie filmer til Den Kulturelle Skolesekken som kan brukes av skoleklasser over hele landet.

Norges Husflidslag jobber med å fremme håndverk og materialkunnskap for et mer bærekraftig samfunn. Å bevisstgjøre barn og unge er spesielt viktig — de er fremtiden. Derfor har Norges Husflidslag, i nært samarbeid med Kindergarten Media, laget en serie instruksjonsvideoer som del av Den Kulturelle Skolesekken om hvorfor og hvordan vi skal ta vare på klærne våre.

Filmene tar tak i det vanligste plagget i klesskapet, nemlig dongeribuksa, og viser hvordan du kan fikse hull og bruke plagget lengre. Med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål nr. 12: ansvarlig forbruk og produksjon, håper vi å gjøre en forskjell. Gjennom filmene får barn og unge nødvendig verktøy og kunnskap som de kan bruke for å bidra til å skape et mer bærekraftig samfunn—og ikke minst underbygge skaperglede og mestringsfølelse.

 

Er du lærer eller elev og ønsker å se filmene på din skole? Les mer her.

Norges Husflidslag jobber for mer håndverk i skolen og bedre utdanningstilbud innen tradisjonshåndverk. Kunnskap om håndverk og materialer er viktig for fremtiden. Ønsker du å finne ut mer om arbeidet vårt med utdanning og opplæring, kontakt leder for Team Opplæring, Linda Thiis.