Frifondmidlene basert på medlemstall for 2022  ble utbetalt lokallagene i uke 41.
Midlene fordeles etter samme kriterier som i 2021, se retningslinjer for tildeling og bruk av midlene nedenfor.

Rapportfrist for utbetalte midler i 2021, 15. september i 2022. 

Har ikke laget ditt rapportert på 2021 midlene, ber vi om at dere gjør dette så snart som mulig.

Finn mer informasjon og rapportskjema her.